cuska.png

VAKANCES

Iepirkumu

speciālists

22043954

Pieteikšanās līdz 7. maijam ieskaitot, slimnīcas administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu slimnica@kuldiga.lv

Piedāvājam:

 • darbu mūsdienīgā iestādē un profesionālā komandā,

 • stabilu atalgojumu (bruto darba algu 1050 EUR),

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas,

 • darba vietu Kuldīgā.

Pienākumi:

 • publiskā iepirkuma dokumentu sagatavošana,

 • iepirkumu organizatorisko jautājumu uzraudzīšana un risināšana,

 • pakalpojumu un piegāžu līgumu sagatavošana,

 • saistību izpildes kontrole, kā arī darījumu apliecinošu dokumentu apstrādes nodrošināšana,

 • ES fondu infrastruktūras projektu uzraudzība un kontrole, t.sk. projektu izdevumu pamatojošo dokumentu un projektā veikto iepirkumu sagatavošana un izvērtēšana.

Prasības:

 • augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība, vēlams tiesību zinātnēs,

 • darba pieredze publisko iepirkumu jautājumos, t.sk. pieredze preču, pakalpojumu un publiskā iepirkuma tehnisko specifikāciju un kvalifikācijas prasību izstrādē,

 • padziļinātas zināšanas publisko iepirkumu jautājumos tiks uzskatītas par priekšrocību,

 • pieredze ES fondu ieviešanā, administrēšanā, uzraudzībā vai kontrolē,

 • izpratne par iepirkumu procedūru veikšanu,

 • izpratne par ES fondu vadības sistēmu Latvijā,

 • prasme apkopot un analizēt liela apjoma informāciju,

 • precizitāte un labas komunikācijas spējas,

 • prasme organizēt darbu un noteikt prioritātes.
   

Pretendentiem jāiesniedz: motivācijas vēstule, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).

Ergoterapeits

Rehabilitācijas nodaļā

26289381

 • darbs uz noteiktu laiku (līdz 2 gadiem),

 • nepieciešams reģistrs ārstniecības personu reģistrā,

 • vēlams sertifikāts specialitātē un pieredze darbā,

 • samaksa par gabaldarbu jeb akorddarbu.

Vecākā māsa  Iekšķīgo slimību nodaļā

63374007, 29469816

Piedāvājam:

 • pilnu darba laiku (40h nedēļā),

 • darbu mūsdienīgā iestādē un profesionālā komandā,

 • stabilu atalgojumu (bruto darba algu sākot no 1550 EUR (1200 EUR - vecākās māsas amata pienākumi, 350 EUR - mājas aprūpes pienākumi) par 1,0 slodzi),

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas.

Prasības:

 • augstākā profesionālā izglītība māszinībās,

 • sertifikāts vēlams kādā no māsas pamatspecialitātēm,

 • praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā vismaz 2 gadus,

 • precizitāte darba pienākumu veikšanā,

 • valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodu likumu,

 • prasme strādāt patstāvīgi un komandā,

 • prasme strādāt ar datoru (MC Word, Excel).

Pienākumi:

 • organizēt, vadīt un kontrolēt aprūpes procesus nodaļā,

 • organizēt un vadīt nodaļas personāla darbu,

 • organizēt un vadīt medicīnisko aprūpi mājās,

 • pārzināt higiēniskā un pretepidēmiskā režīma prasības,

 • pārzināt ar ārstniecības un aprūpes darbu saistītos normatīvos dokumentus.

Pretendentiem jāiesniedz: motivācijas vēstule, īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).

Sociālais rehabilitētājās   ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā

29355059

Piedāvājam:​

 • nepilns darba laiks (20h nedēļā),

 • prasības: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā,

 • alga: 375 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pienākumi: 

 • sadarbībā ar klientu izstrādāt un īstenot sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā,

 • noteikt klienta sociālo prasmju un sociālo aktivitāšu līmeni, veicināt klienta līdzdalību sociālo prasmju saglabāšanā,

 • dokumentēt sociālās rehabilitācijas procesu klienta kartē, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām,

 • palīdzēt klientam uzlabot esošās pašaprūpes un higiēnas iemaņas un saglabāt zudušās sociālās prasmes,

 • organizēt klienta brīvo laiku, svētku svinēšanu, radošās nodarbības un veicināt klienta līdzdalību,

 • mācīt zaudētās prasmes un iemaņas, censties klientā no jauna radīt interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot, rūpēties par personīgo higiēnu, orientēties telpā, apkārtējā vidē apgūt saskarsmi ar citiem cilvēkiem.

Pretendentiem jāiesniedz: motivācijas vēstule, īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).

Māsas Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļā

29469816

 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā,

 • vēlams Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas sertifikāts vai pieredze darbā šajā nodaļā.

 • samaksa sertificētām māsām sākot no 1000 EUR (par slodzi), vai 5,97 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir.

 • samaksa reģistrētām māsām sākot no 900 EUR (par slodzi), vai 5,38 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir.

Māsas Iekšķīgo slimību (terapijas) nodaļā

29469816

 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā,

 • vēlams internās aprūpes māsas sertifikāts.

 • samaksa sertificētām māsām sākot no 1000 EUR (par slodzi), vai 5,97 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir.

 • samaksa reģistrētām māsām sākot no 900 EUR (par slodzi), vai 5,38 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir.

Māsas operāciju blokā

29469816

 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā,

 • vēlams operāciju māsas sertifikāts.

 • sākot no 1000 EUR (par slodzi), vai 5,97 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir.

Māsas Ķirurģijas nodaļā

29469816

 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā,

 • vēlams ķirurģiskās aprūpes māsas sertifikāts.

 • samaksa sertificētām māsām sākot no 1000 EUR (par slodzi), vai 5,97 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir.

 • samaksa reģistrētām māsām sākot no 900 EUR (par slodzi), vai 5,38 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir.

Ārsti

29693238

 • internists (samaksa sākot no 1500 EUR (par slodzi), vai 8,96 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir),

 • anesteziologs-reanimatologs (samaksa sākot no 1500 EUR (par slodzi), vai 8,96 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir),

 • neirologs (samaksa sākot no 1500 EUR (par slodzi), vai 8,96 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir),

 • neatliekamās palīdzības ārsts (samaksa sākot no 1500 EUR (par slodzi), vai 8,96 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir),

 • ginekologs - dzemdību speciālists (samaksa sākot no 1500 EUR (par slodzi), vai 8,96 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir).

 • endoskopists (samaksa par gabala darbu).