top of page

Ārstniecības personas var pretendēt uz naudas kompensāciju

14.06.2021.

Lai iedzīvotājiem reģionos uzlabotu ārstniecības personu un valsts finansēto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību veselības jomās, ES fonda projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” ietvaros piešķir naudas kompensācijas, ja speciālists strādā reģionā.


Kuldīgas slimnīca uz naudas kompensāciju aicina pretendēt:

 • ārstu – speciālistu,

 • ārsta palīgu,

 • medicīnas māsu,

 • māsas palīgu,

 • vecmāti,

 • fizioterapeitu,

 • ergoterapeitu.

Lai ārstniecības persona saņemtu kompensāciju, darba līgumam jābūt noslēgtam uz nenoteiktu laiku par normālo (tai skaitā saīsināto) darba laiku neatkarīgi no darba laika organizācijas (piemēram, nakts darbs, maiņu darbs vai summētais darba laiks). Kompensācijas saņēmējam ārstniecības iestādē jāstrādā vismaz 5 gadus pilnas slodzes apmērā.


Papildus nosacījumi:

 • ārsts-speciālists 24.03.2017. nav strādājis specialitātē ārpus Rīgas;

 • ārsta palīgs, medicīnas māsa, māsas palīgs, vecmāte, fizioterapeits un ergoterapeits, 24.03.2017. nav strādājis nevienā no atbalstāmajām profesijām kādā no ārstniecības iestādēm Latvijā.

Kompensācijas apmērs ārstniecības personām:

 • par darbu reģionos – piecas zemākās mēnešalgas atbilstoši kategorijai pēc MK noteikumiem 851;

 • par katru ģimenes locekli (laulātais, bērns vai cita apgādībā esoša persona) – viena mēnešalga atbilstoši kategorijai par katru;

 • par uzturēšanās izmaksām (3600 eiro).

Lai pieteiktos kompensācijai, pretendentiem Veselības ministrijā jāiesniedz:

 • pieteikums,

 • darba līguma kopija,

 • darba līguma grozījumi, ja tie attiecas uz kritērijiem kompensācijas piešķiršanai.

Dokumentus iesniedz:

 • ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pastu: kompensacijas@vm.gov.lv ;

 • pašrocīgi parakstītus, sūtot pa pastu vēlams ierakstītā vēstulē: Brīvības iela 72, Rīga, LV1011 (norāde – Kompensācijas pieteikums SAM 9.2.5.);

 • iesniedzot personīgi Veselības ministrijā.

Ja nav droša e-paraksta, dokumentus jāsūta pa pastu vai jāiesniedz Veselības ministrijā.


Pretendentu atlases periods plānots no 2018. gada maija līdz 2023. gada 31. jūlijam vai līdz pieejamā finansējuma apguvei. Projekta īstenotājs ir Veselības ministrija.

Comments


bottom of page