top of page

30 gadus bez pārtraukuma

21.07.2023.

Foto: Ilze Grīnfelde. Esošie un bijušie Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas kolēģi, tiekoties par godu Dzemdību nodaļas 30 nepārtrauktas darbības gadu jubilejai.

Nodrošināt Kuldīgas slimnīcas Dzemdību nodaļas pastāvēšanu un saglabāt iespēju sievietēm dzemdēt Kuldīgas slimnīcā, Kuldīgas novadam vienmēr ir bijis svarīgi. Strauji samazinoties jaundzimušo skaitam, draudi slēgt Dzemdību nodaļu pastāvēja vēl nesen 2019. gadā. Tad, pateicoties sabiedrības aktivitātei parakstu vākšanā pret nodaļas slēgšanu, tā tika saglabāta. Šī gada jūlijā Kuldīgas slimnīcas Dzemdību nodaļa atzīmēja trīsdesmit gadus, kopš nepārtrauktas darbības.

Pirmie vēsturiskie dati par Dzemdību un ginekoloģijas nodaļu slimnīcas rīcībā ir no 1935. gada. Kopš tā laika nodaļa ir piedzīvojusi dažādus laikus - gan atrašanās vietas maiņu, gan posmus, kad nodaļa dažādu apsvērumu dēļ, t.sk., remonta, tikusi aizslēgta uz ilgāku laiku. Tad grūtniecēm vajadzēja mērot ceļu uz kaimiņu pilsētām.

Šie trīsdesmit gadi ir laika posms, kurā Kuldīgas slimnīcas Dzemdību nodaļa nevienu reizi nav tikusi slēgta uz neparedzamu laika periodu, tādejādi sievietēm tikusi nodrošināta iespēja dzemdēt šeit pat Kuldīgā. Tas vienmēr ir bijis ļoti aktuāli un svarīgi ne tikai topošajiem vecākiem, bet arī Kuldīgas novada iedzīvotājiem kopumā.

Nodaļas nepārtrauktā darba 30 gadus ilgais laika posms ir nozīmīgs arī pašam personālam. Nodaļā strādā gan ārsti, gan vecmātes, gan zīdaiņu māsas, gan māsas palīgi. Kādai pirms 30 gadiem bija pirmā darba diena, bet kāda cita ar savu pieredzi varēja māmiņām būt līdzās atkal tepat Kuldīgā.


Atzīmējot svarīgo laika posmu personālu sveica Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdis Andris Aniņš, galvenais ārsts Edgars Siliņš un Kuldīgas novada pašvaldības vadītāja Inese Astaševska.

Vienpadsmit Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas mediķi - ārsti, māsas, māsas palīgi, kuri Kuldīgas slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļā ir strādājuši vairāk kā 40, 30 un 20 gadus, kā arī devuši ieguldījumu nodaļas darbības nodrošināšanā, attīstībā un slimnīcas vārda popularizēšanā, saņēma Kuldīgas novada pašvaldības atzinības rakstus. Savukārt Kuldīgas slimnīcas pateicības rakstus saņēma personāls, kurš ir strādājis vairāk kā desmit un piecpadsmit gadus.

“Neskatoties uz rūpēm, kas mums ikdienā ir daudz, īpaši mirkļi ir jāatzīmē. Dzemdību nodaļa man, jums un ģimenēm ir īpaša vieta – šeit aizsākas mirklis, kad ģimenē viss mainās. Šajā nodaļā var strādāt tikai īpaši cilvēki, “ personālu uzrunāja Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdis Andris Aniņš
“Man ir īpašs gods šodien būt kopā ar jums, un vēl jo lielāks prieks ir tādēļ, ka varu teikt paldies jums par saviem bērniem. Esmu izjutusi atbildību, rūpes un mīlestību no jūsu puses. Jūs esat tie, kas ir klātesoši brīdī, kad notiek brīnums – piedzimst bērniņš. Jūs savā ziņā esat kā eņģeli, jo esat pirmie, kas mazuli ierauga un parāda šo pasauli. Esmu pārliecināta, ka Kuldīgas slimnīca un Dzemdību nodaļa ir vislabākā un to apliecina arī fakts, ka arvien vairāk ģimeņu izvēlas savu mazulīti sagaidīt tieši šeit. Esam par laimīgiem kuldīdzniekiem, laimīgām ģimenēm un laimīgiem Latvijas bērniņiem”, sacīja I. Astaševska.

Uz jubilejas reizi tika aicināti arī bijušie kolēģi, kuri 30 gadu laikā Kuldīgas slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļai ir veltījuši kādu daļu no savas dzīves un karjeras. Viena no tām ir vecmāte Nadežda Gologuzova, kuru daudzi kuldīdznieki zina kā vecmāti Nadju. Lai arī vecmāte Gologuzova jau kādu laiku ir devusies pelnītā atpūtā, viņa joprojām Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas kolektīvu sauc par savu un dzīvo līdzi nodaļas ikdienai un svētkiem.bottom of page