top of page

Aicina darbā sociālo rehabilitētāju

27.02.2020.

Kuldīgas slimnīca piedāvā darbu sociālajam rehabilitētājam Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā nepilnam darba laikam (20 stundas nedēļā).


Prasības: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā. Alga: 350 EUR pirms nodokļu nomaksas.


Pienākumi:


  • sadarbībā ar klientu izstrādāt un īstenot sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā,

  • noteikt klienta sociālo prasmju un sociālo aktivitāšu līmeni, veicināt klienta līdzdalību sociālo prasmju saglabāšanā,

  • dokumentēt sociālās rehabilitācijas procesu klienta kartē, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām,

  • palīdzēt klientam uzlabot esošās pašaprūpes un higiēnas iemaņas un saglabāt zudušās sociālās prasmes,

  • organizēt klienta brīvo laiku, svētku svinēšanu, radošās nodarbības un veicināt klienta līdzdalību,

  • mācīt zaudētās prasmes un iemaņas, censties klientā no jauna radīt interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot, rūpēties par personīgo higiēnu, orientēties telpā, apkārtējā vidē apgūt saskarsmi ar citiem cilvēkiem.


Pretendentiem jāiesniedz: motivācijas vēstule, īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).


Plašāka informācija pa tālruni 29355059.

Commentaires


bottom of page