top of page

Ar 1. februāri mainās maksa par uzturēšanos Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā

04.01.2021.

No 2021. gada 1. februāra uzturēšanās Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā personai maksās 800 EUR. Šāds lēmums pieņemts pērnā gada decembra Domes sēdē, lai nodrošinātu kvalitāti un valstī noteiktās prasības palielināt personāla atalgojumu.


Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds skaidro: “Pārskatot pansionāta izmaksas, kā arī nepieciešamību nodrošināt kvalitāti un esošo līmeni, no šī gada februāra par 80 EUR mums nāksies palielināt mēneša uzturēšanās maksu senioriem. No 1. janvāra valstī paaugstināta minimālā alga, tāpēc lielākoties tas saistīts ar personāla atlīdzības pārskatīšanu un citu izdevumu segšanu, taču tas joprojām nav pietiekami, lai Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa strādātu ar peļņu.”


Kuldīgas slimnīcas pansionāts ir viens no jaunākajiem un modernākajiem pansionātiem valstī, nodrošinot iemītniekus ar visu, kas tiem ikdienā nepieciešams. To par savām mājām sauc 49 seniori, bet rindā joprojām gaida 11 ļaudis. Pansionāta iemītnieki dzīvo divvietīgās istabiņās, katra no tām nodrošināta ar atsevišķu sanitāro mezglu. Telpas aprīkotas ar sadzīvei nepieciešamo inventāru, tehniskajiem palīglīdzekļiem, piemēram, pozicionēšanai, pacēlāju nekustīgiem vai smagākiem senioriem.


Slimnīcas virtuve četras reizes dienā gatavo veselīgas maltītes, ņemot vērā vecumu, noteikto diētu un veselības stāvokli. Arī paši seniori pansionāta aprīkotajā virtuvē var gatavot. Tāpat iemītnieki ir nodrošināti ar apģērbu un apaviem, uzturoties telpās vai dodoties ārā. Savukārt laikā, kad valstī vēl nebija noteikti ierobežojumi, divas reizes nedēļā seniori piedalījās grupu vingrošanā fizioterapeita pavadībā un divas reizes mēnesī – mūzikas terapijas nodarbībās.


Pansionāta teritorija ir sakārtota – iekoptas puķu dobes, atpūtas laukums ar soliem, galdu un grilu. Seniori to labprāt novērtē un laiku pavada svaigā gaisā.


Irēnas kundze, kuras vīra veselības stāvoklis prasa īpašu kopšanu un uzmanību, pastāstīja, ka ļoti novērtē Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās nodaļas sniegtos pakalpojumus: “Vīrs dala istabiņu ar vēl vienu kungu. Abi ir aprūpēti, maltītes ir garšīgas, arī personāls ir sirsnīgs un katram senioram velta individuālu uzmanību. Man ne par ko nav jāraizējas.” Turklāt par iemītnieku veselību nepieciešamības gadījumā palīdz rūpēties slimnīcas ārsti. Arī ar medikamentiem ikviens ir nodrošināts, izņemot specializētas zāles, kas jāiegādājas seniora ģimenei.


Sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju sniedz pensijas vecuma personām un personām ar I vai II grupas invaliditāti (izņemot ar psihiska rakstura traucējumiem). Uzturēšanās maksa no 1. februāra noteikta 800 EUR. Atsevišķos gadījumos, ja personai nav apgādnieku vai apgādnieks ir invalīds, seniors, trūcīga vai maznodrošināta persona un nespēj samaksāt par pakalpojumu, pašvaldība līdzfinansē uzturēšanos pansionātā. Tāpat uz līdzfinansējumu var pretendēt personas, kurām nav materiālu resursu, kurus realizējot var nodrošināt sev aprūpi. Pašvaldība finansē seniora uzturēšanās izdevumus, sedzot starpību, kas veidojas pēc tam, kad novirzīti 85% no personas ikmēneša pensijas. Piemēram: ja seniora pensija ir 280 EUR, tad 238 EUR novirza pansionāta apmaksai, bet atlikušos 562 EUR finansē pašvaldība. Savukārt seniora rīcībā paliek 15% no pensijas, kurus viņš var tērēt savām vajadzībām. Šobrīd pašvaldība līdzfinansē 35 senioru uzturēšanos Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā.


Lai saņemtu pašvaldības finansētu pakalpojumu, jāvēršas sociālajā dienestā, kas pieņem lēmumu un sagatavo nepieciešamos dokumentus. Iestājoties sociālās aprūpes nodaļā, līdzi jāņem un jāuzrāda pase, invalīda vai pensionāra apliecība.


Savukārt, lai saņemtu maksas pakalpojumu, nav vajadzīgs sociālā dienesta lēmums, taču nepieciešams personas rakstisks iesniegums, kurā jānorāda problēma un vēlamais risinājums, jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par personas uzņemšanu pansionātā; tāpat nepieciešams psihiatra slēdziens par to, ka personai nav psihiatriska rakstura traucējumu, un līdzi jāņem pase.

Comments


bottom of page