top of page

Ar izpratni par Kuldīgas slimnīcas stratēģisko un teritoriālo nozīmi

15.09.2023.

Kuldīgas slimnīcas un Kuldīgas novada pašvaldības vadība ir tikusies ar valsts sekretāra vietniekiem, veselības ministri un Nacionālā veselības dienesta direktoru, lai Kuldīgas slimnīca, kā stratēģiski svarīga ārstniecības iestāde Kurzemes reģionā, konstruktīvi un nepastarpināti risinātu jautājumus, kas skar Kuldīgas slimnīcas iespējas nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus veselības nozarei sarežģītajā laikā.


Uz tikšanos devās Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdis Andris Aniņš, galvenais ārsts Edgars Siliņš, medicīnas konsultants/datu eksperts Āris Pētersons un Kuldīgas novada pašvaldības priekšsēdes pirmais vietnieks Artis Roberts.


Tikšanās laikā ar veselības ministri Līgu Meņģelsoni, valsts sekretāra vietnieku finanšu jautājumos Borisu Kņiginu, valsts sekretāra vietnieci veselības politikas jautājumos Antru Valdmani, Nacionālā veselības dienesta direktoru Āri Kasparānu un Veselības ministrijas amatpersonām, pārrunātas zaudējumu kompensēšanas iespējas, kā arī Kurzemes reģionā sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu plānošana, nodrošināšana un finansēšana.


Kā norāda Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdis Andris Aniņš, Kuldīgas slimnīcai līdz gada beigām ir nepieciešami papildus 500 tūkstoši, no kuriem ar lēmumu par papildus finanšu līdzekļu novirzīšanu veselības aprūpes nozarei, valsts daļēji jau ir atrisinājusi. Zaudējumi galvenokārt radušies medicīnisko pakalpojumu faktisko izmaksu un valsts noteikto tarifu starpības dēļ. Pieauguši ēdināšanas, elektroenerģijas, medikamentu, medicīnisko materiālu izmaksas, turpretim pamattarifu pozīcijas nav pārskatītas vairāk kā desmit gadus.


“Lai arī tikšanās notika laikā, kad mainās par nozari atbildīgie ministri, mēs to nevēlējāmies atlikt. Ja runa ir par veselības aprūpi lielai daļai Kurzemes iedzīvotāju, tad jautājumi ir jārisina apņēmīgi,“ uzskata A. Aniņš, “saruna izdevās konstruktīva, jo uz Kuldīgas slimnīcas lomu reģionā gan esošajā situācijā, gan nākotnes risinājumos mums un Veselības ministrijas pārstāvjiem bija vienots redzējums – Kuldīgas slimnīcai, atrodoties Kurzemes reģiona viduspunktā, kā neatliekamās palīdzības slimnīcai, ir jāturpina strādāt visos esošajos profilos, jo nodaļu darbs ir savstarpēji cieši saistīts,” pārliecināts tās vadītājs.

Kuldīgas novada pašvaldība ir gandarīta par iespēju kapitālsabiedrības aktuālos jautājumus izrunāt klātienē un ar ministrijas pārstāvjiem vienoties par izpratni, ka Kuldīgas slimnīcas loma ir stratēģiski svarīga veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai ne tikai Kuldīgas novada iedzīvotājiem, bet arī lielai daļai Kurzemes reģiona iedzīvotāju.

Kuldīgas slimnīcā stacionēto pacientu īpatsvars uz 2023.gada septembri

Slimnīcas attīstība ir būtisks jautājums saistībā ar Veselības ministrijas uzsākto slimnīcu tīkla reformu. Kuldīgas slimnīcas vadība un kapitāldaļu turētāji, t.sk. Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Veselības ministrijas izpratni par Kuldīgas slimnīcas pamatprofilu saglabāšanu un finansēšanu, sagaida arī turpmāk, jaunā veselības ministra vadībā.


Kuldīgas slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā šogad ir vērsušies 8285 pacienti, no kuriem 1868 personas atveduši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Comments


bottom of page