top of page

Cieņa pret cilvēka vajadzībām atklāj talantus un rada brīnumu no vienkāršā

05.07.2024.

Kuldīgas slimnīca sniedz ne tikai veselības aprūpes pakalpojumus, bet jau vairākus gadus nodrošina arī ilgstošo sociālo aprūpi. Sniedzot šo pakalpojumu, vissvarīgākais ir piedomāt, lai būtu atbalsts un cilvēku vajadzības tiktu ņemtas vērā visos to līmeņos. Ar šādu pieeju, kuras pamatā ir cieņa, arī ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs atklājas radošie talanti un top mākslas darbi.


Viens no radošākajiem visu trīs (Kuldīgas, Skrundas un Valtaiķu) Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļu klientiem ir Zigurds Kristvalds, kurš uzturas Skrundas nodaļā. Viņa aizraušanās ir ēku maketu veidošana no kartona un aplikāciju papīra. Neatlaidīgi darbojoties ar kartonu, papīru, šķērēm un līmi, viņš ir izveidojis gan Kuldīgas slimnīcas ēku kompleksa, gan vairākus Skrundas namu atveidojumus, t.sk., Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes maketu. Jūnijā tika pabeigts Valtaiķu sociālās aprūpes nama makets, kuru Zigurds Valtaiķu ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā nogādāja personīgi.

“Bez fiziskās aprūpes viens no svarīgākajiem uzdevumiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem ir cilvēkiem radīt māju un ģimenes izjūtu - izprotot cilvēciskās vajadzības, veicinot labvēlīgus psihoemocionālos apstākļus un nodrošinot pašrealizēšanās iespējas,” ir pārliecināta Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes Skrundas nodaļas vadītāja Sigita Picule.

Šāda pieeja attaisnojas vienmēr. Māksliniecisko talantu Zigurds atklājis vien tad, kad pirms vairākiem gadiem smagu funkcionālu traucējumu dēļ kļuvis par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju Skrundas nodaļā. Saņemot aprūpi pamatvajadzību līmenī, jūtoties droši un gūstot personāla atbalstu, Zigurds pamazām atklājis radošo veidu, kā apmierināt vajadzību pēc pašrealizācijas.  Bez ēku maketu veidošanas, Zigurds lieliski zīmē gan no attēliem, gan fotogrāfijām, gan atmiņām.

Aicinot ikvienu aizdomāties un pamanīt, ka ikkatra cilvēka stāsts ir ļoti īpašs un nozīmīgs, pagājušā gada jūlijā Zigurds kopā ar mākslinieci Sindiju Kļaviņu izveidoja izstādi “Cilvēka stāsts”. Tajā bija skatāmi Zigurda Kristvalda zīmētie atmiņu skati un veidotie ēku maketi, kā arī mākslinieces Sindijas Kļaviņas – Grāveles, pēc Zigurda Kristvalda fotogrāfijām, veidotie portreti.

Comments


bottom of page