top of page

Daļa Covid-19 ierobežojumu sociālās aprūpes iestādēs saglabājas arī pēc 01.04.2022

31.03.2022.

Saglabājoties augstam inficēšanās riskam ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, atsevišķi ierobežojumi saglabāti arī pēc 1.aprīļa, kad lielākā daļa Covid-19 ierobežojumi sabiedrībā tiek atcelti.

Apciemojot Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļas iemītniekus ir jāņem vērā, ka no 01.04.2022. vairs netiek prasīts sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts, tomēr tiek saglabātas šādas prasības:

  • apmeklējums iepriekš jāsaskaņo;

  • visi apmeklētāji tiek reģistrēti;

  • apmeklējuma laikā jālieto medicīniskā maska vai FFP2 respirators bez vārsta;

  • jādezinficē rokas un jāievēro distance;

  • vienā apmeklējuma reizē drīkst ciemoties ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi.

Apmeklējums Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā nedrīkst notikt, ja:

Kuldīgas slimnīca atgādina, ka sociālās aprūpes nodaļu iemītnieki gan Aizputē, gan Kuldīgā, pārsvarā ir seniori, kuri pieder pie Covid-19 saslimstības augsta riska grupas. Būsim atbildīgi, jo Covid-19 vīruss nav atcelts!

bottom of page