top of page

Dalībnieku sapulcē apstiprina statūtus, atalgojuma politiku un finanšu pārskatu

03.04.2020.

SIA “Kuldīgas slimnīca” dalībnieku sapulcē 5. un 13. martā, piedaloties Kuldīgas novada Domes un Aizputes novada domes pārstāvjiem, lemti jautājumi par slimnīcas statūtu jaunās redakcijas, atalgojuma politikas un 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšanu.


Kuldīgas slimnīcas esošajos statūtos veiktas izmaiņas, apstiprinot statūtus jaunā redakcijā atbilstoši publiskas personas tipveida statūtiem.


Atalgojuma politikas mērķis ir nodrošināt caurskatāmu atalgojuma sistēmu, lai sekmētu racionālu un lietderīgu finanšu līdzekļu izlietojumu. Izstrādātajā dokumentā noteikti personāla atalgojuma pamatprincipi. Politikas mērķis ir veicināt profesionālu darbinieku noturēšanu, piesaistīšanu, motivēšanu un attīstīšanu SIA “Kuldīgas slimnīcā”, vienlaikus paredzot darbinieka personiskā ieguldījumu novērtēšanu, lai motivētu darbiniekus augstāku Sabiedrības un personisko mērķu sasniegšanu. Atalgojuma politikā noteiktas jau praksē iedibinātās atalgojuma attiecības.


Savukārt dalībnieku sapulcē 13. martā dienas kārtībā bija jautājums par SIA “Kuldīgas slimnīca 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Saskaņā ar SIA “Kuldīgas slimnīca” noslēgto līgumu ar SIA “Dižakmens R” par kapitālsabiedrības 2019. gada finanšu pārskata revīziju, ir noslēgusies gada pārskata pārbaude, par ko saņemts pozitīvs neatkarīgu revidentu atzinums.

Comments


bottom of page