top of page

Dalībnieku sapulcē lemj par zvērinātu revidenta iecelšanu un precizē statūtus

16.12.2020.

14. decembrī norisinājās kārtējā SIA “Kuldīgas slimnīca” dalībnieku sapulce, kurā dalībnieki lēma par zvērināta revidenta iecelšanu 2020. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai, kā arī slimnīcas statūtu redakcijas precizēšanu.


2020. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai Kuldīgas slimnīca veikusi cenu aptauju un, izvērtējot piedāvājumus pēc zemākā cenas, par revīzijas pakalpojumu sniedzēju dalībnieku sapulces locekļi apstiprināja SIA “Auditorfirma Padoms” (2500 EUR bez PVN).


Dalībnieku sapulcē tika grozīts Kuldīgas slimnīcas statūtu 10. punkts nosakot, ka “Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi, bet valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību kopīgi ar vienu valdes locekli” un statūti apstiprināti jaunā redakcijā.

コメント


bottom of page