top of page

Dalībnieku sapulce

14.03.2024.


SIA "Kuldīgas slimnīca" valde paziņo, ka 2024. gada 27.martā plkst. 13.00 tiek sasaukta SIA “Kuldīgas slimnīca” dalībnieku sapulce.


Darba kārtībā:

  1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” 2023. gada pārskata apstiprināšana.

  2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” 2024.gada budžeta apstiprināšana.

  3. Citi jautājumi.

Materiāli pie izskatāmajiem jautājumiem tiks izsūtīti līdz 2024.gada 22.martam.

Norises vieta: SIA “Kuldīgas slimnīca” (administrācijas telpās), Aizputes iela 22, Kuldīga, Kuldīgas novads.


Informācija publiskota SIA "Kuldīgas slimnīca" tīmekļa vietnē - https://www.kuldigasslimnica.lv/publiskie-dokumenti

Comments


bottom of page