top of page

Dalībnieku sapulce

10.06.2024.

SIA "Kuldīgas slimnīca" valde paziņo, ka 2024. gada 25. jūnijā, plkst. 11.00 tiek sasaukta SIA “Kuldīgas slimnīca” dalībnieku sapulce.


Darba kārtībā:

  1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” 2024. gada budžeta apstiprināšana.

  2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” 2024. gada 1.ceturkšņa pārskata apstiprināšana.

  3. Citi jautājumi.


Norises vieta: SIA “Kuldīgas slimnīca” (administrācijas telpās), Aizputes iela 22, Kuldīga, Kuldīgas novads.


Informācija publiskota SIA "Kuldīgas slimnīca" tīmekļa vietnē - https://www.kuldigasslimnica.lv/publiskie-dokumenti


留言


bottom of page