top of page

Izprast cilvēka sociālās vajadzības

03.07.2023.

Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes Skrundas nodaļas klients Zigurds Kristvalds un māksliniece Sindija Kļaviņa abu kopīgajā mākslas izstādē "Cilvēka stāsts" pie Zigurda Kristvalda mākslas darbiem

Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes Skrundas nodaļas iemītnieks Zigurds Kristvalds kopā ar mākslinieci Sindiju Kļaviņu atklāj mākslas izstādi – “Cilvēka stāsts”. Tā visu jūlija mēnesi apskatāma Skrundas kultūras namā. Šis ir pierādījums tam, cik svarīgi ir izprast un cienīt cilvēka sociālās vajadzības sniedzot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.


Lai arī Zigurda dzīves stāsts ir skaudrs, to nevar teikt par viņa dzīves uztveri. Zigurds uz dzīvi skatās it kā caur kaleidoskopu, piešķirot savai ikdienai pārsteidzoša pozitīvisma mirkļus. Ar tiem viņš motivē pats sevi, nemaz nenojauzdams, ka pats kļūst par iedvesmas avotu citiem.


Zigurda Kristvalda mājas jau vairākus gadus ir Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes Skrundas nodaļa un viņa mākslinieciskās izpausmes atraisījušās tieši šeit.

Par to jāpateicas ikvienam nodaļas darbiniekam, kurš, izprotot un cienot cilvēka vajadzības, ir nodrošinājis labvēlīgus apstākļus, lai Zigurda radošais talants tiktu pamanīts un atbalstīts.

Kā uzsvēra nodaļas vadītāja Sigita Picule: “Saņemot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, cilvēkiem ir svarīga ne tikai fiziskā aprūpe. Visi šī pakalpojuma sniedzēji nodrošina klientu fiziskās vajadzības, tomēr tik pat svarīga ir arī emocionālā puse. Mums cilvēkiem ir jārada māju un ģimenes izjūta, izprotot cilvēciskās vajadzības, veicinot labvēlīgus psihoemocionālos apstākļus un nodrošinot pašrealizēšanās iespējas.”

Savukārt māksliniece Sindija Kļaviņa, kopš šī gada janvāra, blakus savai profesionālajai darbībai ir atradusi vēl kādu sirds darbu - brīvprātīgi pavadīt laiku ar aprūpes centra cilvēkiem. Apciemojot viņus, Sindija parunājas, palasa priekšā, pakavē laiku. Viņa ir cilvēks, kurai ir svarīgi būt kopā un sadzirdēt katra cilvēka stāstu.


Sindija saka: “Tas arī ir mūsu uzdevums uz šīs zemes – palīdzēt viens otram. Tur patiesībā nav pat runa par smagu darbu vai lieliem ieguldījumiem. Tur ir runa par laiku – vienkārši atnāc, pasēdi cilvēkam blakus un parunājies!”

Pavadot brīvo laiku kopā ar Zigurdu un pamanot viņa talantu, abiem radās saskanīga ideja – veidot kopīgu izstādi. “Parādīt, ka katra mūsu stāsts ir ļoti īpašs…” izstādes vēstījumu atklāj Sindija.


“Cilvēka stāsts” ir par Zigurda dzīvi. Tajā skatāmi paša Zigurda Kristvalda zīmētie atmiņu skati un veidotie ēku maketi. Savukārt māksliniece Sindija Kļaviņa pēc Zigurda Kristvalda bērnības un jaunības fotogrāfijām, zīmējusi portretus, atspoguļojot Zigurdu dažādos viņa dzīves posmos.


Izstāde Skrundas kultūras nama mazajā zālē būs apskatāma visu jūlija mēnesi.

Comments


bottom of page