top of page

Izsludināta pieteikšanās valdes priekšsēdētāja amatam

26.09.2022.Kuldīgas novada pašvaldība izsludina publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA "Kuldīgas slimnīca" (reģistrācijas Nr. 50003197651, juridiskā adrese: Aizputes iela 22 Kuldīga LV-3301) valdes priekšsēdētāja amatu


Kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:


1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas ne zemākas par A2 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei. 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpes jomā, veselības vadībā, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē, tiesību zinātnē, ekonomikā, finansēs vai citās sociālo un eksakto zinātņu jomās, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Kuldīgas slimnīca” valdes priekšsēdētāja/ -tājas amata pienākumus; 3. darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) - vismaz triju gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai šim amatam tieši padota vadības līmeņa darbinieka amatā (vadītāja amatā vai vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā), kas nodrošina vadības kompetences un zināšanas profesionālai valdes priekšsēdētāja amata pienākumu izpildei SIA “Kuldīgas slimnīca”; 4. nevainojama reputācija.


Kompetences, kas ir nepieciešamas valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanai:

• stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence); • lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence); • komandas vadīšana; • pārmaiņu vadīšana.


Papildus prasības attiecībā uz nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un izpratni valdes priekšsēdētāja amatam:

• zināšanas finanšu resursu pārvaldīšanā un administrēšanā; • profesionālās prasmes kapitālsabiedrības darbības jomās (veselības aprūpe, ilgstošā sociālā aprūpe un rehabilitācija); • zināšanas un izpratne par atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrību darbību, korporatīvo pārvaldību.

Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība 4000 euro (bruto).


Kandidātiem, kas tiks aicināti uz atlases procesa trešo kārtu, papildus būs jāiesniedz un jāprezentē (~15 min.) stratēģiskais redzējums par SIA "Kuldīgas slimnīca" galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai un iespējamos risinājumus kapitālsabiedrības darbībai ierobežotu resursu apstākļos.
Comentários


bottom of page