top of page

IZSOLE automašīnai OPEL Zafira

28.12.2021.

SIA “Kuldīgas slimnīca” pārdod OPEL Zafira, valsts reģistrācijas numurs FO8734, rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.


Izsoles sākumcena – 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi), neskaitot PVN. Ieguvējam būs jāveic ekspluatācijas un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksājums kopumā 836,50 EUR. Nodrošinājuma summa 10% no nosacītās cenas – 30,00 EUR, dalības maksa - 15,00 EUR.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2022. gada 14. janvāra plkst. 13.00. SIA “Kuldīgas slimnīca”, Aizputes iela 22, Kuldīgā, 2. stāvā, administrācijā pie iepirkumu speciālista katru darba dienu no plkst. 9.00-16.00 vai iepriekš vienojoties pa tālruni 633 74006.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi_OPEL Zafira
.pdf
Download PDF • 155KB

Automašīnu apskate iepriekš sazinoties pa tālruni 29405324.

Izsoles nodrošinājuma summa, dalības maksa par izsoli iemaksājama līdz izsolei SIA “Kuldīgas slimnīca” kontā: SIA “Kuldīgas slimnīca”, reģ. Nr. 50003197651, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV80UNLA0011000609412 ar attiecīgu norādi, lai maksājums būtu identificējams.

Comentarios


bottom of page