top of page

Jārēķinās ar satismes ierobežojumiem

25.07.2023.

25. jūlijā plānots uzsākt asfaltbetona seguma brauktuves labošanas darbus Aizputes ielā, kur paredzēts veikt esošās asfaltbetona seguma brauktuves remontu Aizputes ielas rotācijas aplī un ielu atzaros no rotācijas apļa pie Kuldīgas tirgus. Darbu izpilde būtiski ietekmēs transportlīdzekļu kustību Aizputes ielā. Dodoties uz Kuldīgas slimnīcu, lūdzam rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem Aizputes ielas rotācijas aplī.


Lai nokļūtu Kuldīgas slimnīcā no 25. jūlija - 30. jūlijam, kad būs slēgts Aizputes ielas posms līdz krustojumam ar Lauku ielu (vecais dzelzceļš) un Aizputes ielas rotācijas apļa ielu atzari Mucenieku, Sūru un Aizputes ielas virzienos būs slēgti, lūdzam izmantot Lauku ielu (vecais dzelzceļš) vai Ganību ielu (apvedceļš Rīga-Ventspils).


bottom of page