top of page

Jauni speciālisti Anestezioloģijas un reanimatoloģijas nodaļā

04.02.2020.

Kuldīgas slimnīcas vadība mērķtiecīgi piesaista jaunus un spējīgus speciālistus, kuru zināšanas, pieredze un motivācija ļauj profesionāli strādāt ar slimnīcas modernajām iekārtām un palīdzēt atveseļoties smagi slimiem pacientiem.


Pagājušā gada nogalē darbu Anestezioloģijas un reanimatoloģijas nodaļā uzsāka Marita Kļaviņa – sertificēta anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa ar 25 gadu pieredzi. Ikdiena aizrit smagākajā no slimnīcas nodaļām, darbs ir intensīvs ar nepārtrauktu pacientu novērošanu. M. Kļaviņa atzīst, ka Kuldīgas slimnīcas darba vidē un ar kolektīvu strādāt ir viegli – nodaļas iekārtas un aprīkojums ir moderns, bet personāls – izpalīdzīgs un uz sadarbību vērsts. “Esam pakārtoti pacientam un viņa vajadzībām. Darbs notiek tikai komandā, tāpēc mūsu kopīgais mērķis ir darīt visu iespējamo, lai glābtu smagi slimus pacientus un palīdzētu ikvienam, kuram tas nepieciešams,” skaidro māsa un piebilst, ka lielākais gandarījums ikdienā ir pacienti, kuru veselības stāvoklis uzlabojas, kā arī ģimenes, kuras uztic piederīgos slimnīcas personālam un novērtē medicīnas darbinieku centienus palīdzības sniegšanā. “Reizēm pacientiem nepietiek tikai ar medikamentiem un mūsdienīgām slimnīcas iekārtām; nepieciešams arī emocionālais atbalsts, tāpēc komunikācija ir ļoti svarīga,” pieredzē dalās M. Kļaviņa.


No janvāra Anestezioloģijas un reanimatoloģijas nodaļā un Uzņemšanas nodaļā kā dežūranesteziologs galvenās ārstes Svetlanas Serpānes vadībā strādā ārste – stažiere Elza Apeināne. Šobrīd darbu Kuldīgas slimnīcā viņa plāno 1–2 diennaktis mēnesī, jo ikdienā laiks jāvelta arī rezidentūrai un citiem pienākumiem. Jautāta par profesijas izvēli, E. Apeināne atbild, ka ar ārsta profesiju jau no mazotnes saskārusies ikdienā, jo mamma strādā par ģimenes ārsti. Taču lielā slodze un atbildība nav atturējusi no profesijas izvēles, bet gan devusi vēl lielāku motivāciju. Anesteziologa – reanimatologa specialitāte, viņasprāt, ietver vairākas medicīnas jomas un saskari ar ļoti dažādiem pacientiem un situācijām. Turklāt darbs Kuldīgas slimnīcā sagādā prieku, jo vide ir sakārtota un moderna. E. Apeināne: “Operāciju zālēs ir modernas anestēzijas iekārtas un monitori. Pieejams tāds medicīniskais aprīkojums, kas nav citās slimnīcās. Darbu atvieglo arī tas, ka neatliekamos gadījumos nepilnas stundas laikā ir pieejamas radioloģisko izmeklējumu atbildes, kuras attālināti aprakstījis radiologs.” Rezidente uzsver, ka īpaši svarīga ir uzticīga un zinoša komanda, kura saspringtos brīžos sniedz atbalstu, un Kuldīgas slimnīcas speciālisti esot tieši šāda komanda.


Kuldīgas slimnīcas Anestezioloģijas un reanimatoloģijas nodaļā strādā seši ārsti, vecākā māsa un astoņas anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsas, bet nodaļu vada anestezioloģe un slimnīcas galvenā ārste S. Serpāne. Nodaļas galvenais darbs ir sniegt palīdzību ļoti smagi slimu pacientu dzīvības glābšanā, uzturēšanā un stabilizēšanā. Ārsti nodrošina anestēziju akūtās un plānotās operācijās, piemēram, ķeizargrieziena laikā, kā arī diagnostiskās manipulācijās, piemēram, endoskopijas laikā. Slimnīcā pieejama arī epidurālā atsāpināšana dzemdību laikā. Ārsti konsultē pacientus pirms plānveida operācijām, kā arī novērtē citās slimnīcas nodaļās esošo pacientu stāvokli un vajadzības gadījumā sniedz rekomendācijas kolēģiem par pacientu ārstēšanu.


Anestezioloģijas un reanimatoloģijas nodaļa ir nodrošināta ar četrām gultām un modernām iekārtām, no kurām dažas projekta ietvaros iegādātas pagājušā gada nogalē. Anesteziologi – reanimatologi ar šo iekārtu palīdzību spēj glābt un stabilizēt kritiski un smagi slimu pacientu dzīvību, tādējādi nereti tos nav nepieciešams pārvest uz lielākām citu pilsētu slimnīcām.


Plašāk par ārstu – anesteziologu konsultācijām ambulatorajā pieņemšanā lasīt šeit.

תגובות


bottom of page