top of page

Jaunie mediķi izvēlas Kuldīgas slimnīcu

10.12.2021.

Piektdien, 10.decembrī, tiek slēgts trīspusējs līgums starp Kuldīgas novada pašvaldību, SIA “Kuldīgas slimnīca” un pašvaldības stipendijas saņēmējiem - medicīnas studentiem. Tas paredz, ka jaunie speciālisti pēc studiju beigšanas, strādās Kuldīgas slimnīcā.


Lai veicinātu jauno speciālistu piesaisti, Kuldīgas novada pašvaldība ir piešķīrusi stipendiju četriem topošajiem ārstiem – Latvijas Universitātes programmas “Ārstniecība” sestā kursa studentam Jānim Cimermanim un trīs pirmā gada rezidentēm: Rīgas Stradiņa universitātes anestezioloģijas-reanimatoloģijas rezidentei Zanei Činokajevai un pediatrijas rezidentei Annai Kaveckai un Latvijas Universitātes internās medicīnas rezidentei Jūlijai Beatei Ķeružei.


Jānis Cimermanis nāk no Jelgavas novada. Medicīnu izlēmis studēt vidusskolas 12.klasē un pēc vidusskolas beigšanas uzsācis studijas LU Rīgas 1.medicīnas koledžā ārsta palīga profesijā. Lai arī sākumā nedaudz biedējis studiju ilgums, Jānis ir sapratis, ka medicīna viņam patīk un dara laimīgu. Tāpēc nolēmis turpināt studēt ārsta profesiju Latvijas Universitātē. Paralēli studijām, Jānis strādā Jelgavas neatliekamās palīdzības dienestā. Pēc ārsta grāda iegūšanas, rezidentūrā plāno studēt anestezioloģiu-reanimatoloģiju un nākotnes iespējas labprāt saista ar Kuldīgas slimnīcu:

“Apmeklējot Kuldīgas slimnīcu, radās ļoti labs iespaids par tās vadību un kolektīvu. Tajā strādā daudz jaunu un spējīgu speciālistu, kuri ir ļoti atsaucīgi. Slimnīca ir mūsdienīga, tādēļ domāju, ka manas karjeras iespējas būs ļoti labas. Kuldīgas slimnīcai novēlu attīstīties un augt kopā ar jaunajiem speciālistiem!”

Jelgavniece Anna Kavecka studē 1. gada rezidentūrā Rīgas Stradiņa universitātē. Viņas izvēlētā specialitāte ir pediatrija. To, ka būs ārsts, Anna vienmēr ir jutusi un zinājusi, tāpēc citas profesijas nemaz nav apsvērusi. To, ka grib studēt par pediatri, apzinājusies studiju 2.kursā. Viņas lielākais izaicinājums medicīnā ir nepārtrauktā zināšanu papildināšana, pilnveidošanās un pielāgošanās nepārtraukti mainīgajiem apstākļiem. Kuldīgas slimnīcā Anna Kavecka sevi redz, kā mūsdienīgu, profesionālu ārstu, kas papildinās komandu. Viņa uzskata, ka Kuldīga ir viena no skaistākajām vietām Latvijā, kurā ir visas iespējas izaugsmei un attīstībai.


Topošā anestezioloģe-reanimatoloģe un viena no Kuldīgas slimnīcas Uzņemšanas nodaļas dežūrārstēm- Zane Činokajeva nāk no Latgales. Viņa ir uzaugusi medicīnas vidē un jau pamatskolā bijusi pārliecināta, ka profesiju saistīs ar šo jomu. Beidzot vidusskolu, sākusi strādāt Paula Stradiņa universitātes slimnīcas operāciju blokā, kas viņai bija pirmā tiešā saskare ar darbu medicīnas nozarē. Medicīnā Zani saista dinamisks un daudzveidīgs darbs, tajā vienmēr ir ko apgūt un pastāv neierobežotas iespējas sevi pilnveidot un gūt gandarījumu. Kuldīgas slimnīcā viņa sevi redz kā mērķtiecīgu, daudzpusīgu, ieinteresētu kolēģi ar vēlmi iegūtās zināšanas pielietot praksē. “Neapstāties attīstībā, saglabāt mūsdienīgu skatu un arvien vairāk piesaistīt jaunus speciālistus”, Kuldīgas slimnīcai vēl 1.kursa rezidente Zane Činokajeva.


Liepājniece Jūlija Beate Ķeruže būs ārsts ceturtajā paaudzē un likumsakarīgi, ka arī viņa izvēlējusies šo profesiju.

“Izjūtu aicinājumu palīdzēt pacientiem, bet medicīnu nekad neesmu idealizējusi. Esmu redzējusi gan pozitīvās, gan negatīvās emocijas, ko abi mani vecāki ir piedzīvojuši.”, par ārsta profesijas izvēli saka Jūlija Beate.

Viņa Latvijas Universitātē apgūst internista jeb iekšķīgo slimību ārsta specialitāti. Paralēli tam, neklātienē studē komunikācijas zinātni. Jūlija Beate Ķeruže Kuldīgas slimnīcā plāno būt interniste un sevi redz kā vienkāršu, izpalīdzīgu ārsti un kolēģi. Viņa ir apmierināta ar Kuldīgas slimnīcas pretimnākošo personālu un savai nākamajai darba vietai novēl: “Lai Kuldīgas slimnīcai būtu daudz jaunu, foršu, enerģisku ārstu, kas vēlas veidot ģimenes Kuldīgā!”


Jauno speciālistu piesaiste ir viena no Kuldīgas slimnīcas attīstības prioritātēm, savukārt pašvaldība ir ieinteresēta, lai tās kapitālsabiedrība SIA Kuldīgas slimnīca spētu saglabāt konkurētspēju un nodrošināt veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem.

“Kuldīgas slimnīca ir atvērta jaunajiem speciālistiem. Mediķu trūkums, īpaši reģionos ir sāpīga problēma, kuru, pakalpojumu pieejamības ziņā izjūt gan iedzīvotāji, gan, noslodzes dēļ, arī mediķi. Pašvaldības stipendija ir veids, kā jaunajiem speciālistiem parādīt, ka viņi šeit ir svarīgi un gaidīti. Tai nav tikai finansiālā atbalsta loma. Šis jauno speciālistu piesaistes veids parāda, ka viņi ir svarīgi visa Kuldīgas novada attīstībai kopumā.”, par trīspusējā līguma noslēgšanu ar četriem topošajiem ārstiem ir gandarīts SIA Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds.

Uz pašvaldības stipendiju varēja pretendēt pilna laika augstākās izglītības studiju programmas pēdējā kursa studenti un rezidenti, kuri iegūst izglītību saskaņā ar akreditētām rezidentūras izglītības programmām medicīnā, kādā no pašvaldības noteiktajām atbalstāmajām specialitātēm.


Pilna laika augstākās izglītības programmās studējošie, Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju mēnesī saņems 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt rezidentūrā studējošie – 100 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.


Starp Kuldīgas novada pašvaldību, stipendijas saņēmējiem un SIA “Kuldīgas slimnīca” noslēgtais trīspusējais līgums paredz, ka pašvaldības stipendijas saņēmēji pēc medicīnas studiju pabeigšanas vismaz trīs gadus strādās Kuldīgas slimnīcā. Studiju laikā viņiem ir pienākums divas reizes gadā pašvaldībai iesniegt izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina, ka stipendiāts sekmīgi turpina apgūt mācību programmu un ir izpildījis studiju plānu.


Ja stipendiāts izbeidz studijas, neiegūstot līgumā paredzēto specialitāti vai pārtrauc studijas uz laiku, kas ir ilgāks par diviem gadiem, pašvaldības izmaksātā stipendija ir jāatmaksā, kā arī jāsamaksā līgumsods 10% apmērā no piešķirtās summas.


Comments


bottom of page