top of page

Kā iegūt ziņas par dzimšanas laiku

01.02.2024.Kuldīgas slimnīcā nereti vēršas cilvēki, kuri dažādu iemeslu dēļ vēlas uzzināt precīzu savas dzimšanas laiku. Ja cilvēks zina, ka viņš ir dzimis Kuldīgas vai Aizputes slimnīcā, par to iespējams saņemt Kuldīgas slimnīcas izdotu arhīva izziņu. Arhīva izziņas izsniegšana ir maksas pakalpojums. Par citu personu arhīva izziņu pieprasīt nevar.


Ja esat dzimis Kuldīgas vai Aizputes slimnīcā un vēlaties uzzināt precīzu savas dzimšanas laiku, tad ir vērts zināt, ka:

·      Kuldīgas slimnīcas arhīvā glabājas ziņas: par Kuldīgas slimnīcā dzimušajiem - no 1970. gada, par Aizputes slimnīcā dzimušajiem - no 1947. gada.

·      lai saņemtu informāciju par savu dzimšanas laiku, jāiesniedz SIA "Kuldīgas slimnīca" adresēts, pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums, kurā tiek lūgts izsniegt izziņu par savu dzimšanas laiku. Iesnieguma paraugs atrodams šeit.

·      Par citu personu, ja vien nav notariāli apstiprināta pilnvara, arhīva izziņu par dzimšanas laiku pieprasīt nevar.

 

Kā iesniegt iesniegumu?

 

·      Iesniegumu var iesniegt vairākos veidos: personīgi atgādāt uz Kuldīgas slimnīcu, Aizputes ielā 22, Kuldīgā, iesniedzot to administrācijā vai atsūtot pa pastu, vai iesniedzot elektroniski parakstītu dokumentu e-pastā pasts@kuldigasslimnica.lv.

·      iesniegumā norādāms: savs vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, gads un vieta (Kuldīgā vai Aizputē), mātes vārds, uzvārds.

·      Iesniegumam jāpievieno dzimšanas apliecības kopija un jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte

·      Ja iesniedzēja vai mātes pašreizējais uzvārds nesakrīt ar  dzimšanas apliecībā norādīto, iesniegumam papildus jāpievieno dokumentu kopijas, kas apliecina vārda vai uzvārda maiņu (laulības apliecība, cits dokuments par vārda/uzvārda maiņu).

·      Ziņas par vecākiem vai sava uzvārda maiņu var iegūt arī portāla Latvija.lv pakalpojumu sadaļā “Mani dati Fizisko personu reģistrā”.

·      Iesniegumā lūdzam norādīt arī vēlamo izziņas saņemšanas veidu - pa pastu, personīgi vai elektroniska dokumenta formātā uz e-pasta adresi.

·      Pamatojoties uz iesniegumu, arhivārs uzsāk informācijas pārbaudi un, ja informācija ir pieejama,  tiek sagatavota izziņa.


Vai tas ir maksas pakalpojums?

·      Izziņas sagatavošana ir maksas pakalpojums - maksa par izziņu ir 10,00 EUR, kas jāiemaksā SIA "Kuldīgas slimnīca" kontā, norādot maksājuma mērķi – par arhīva izziņu.

·      Ja vēlaties izziņu saņemt pa pastu, tad maksājumā jāiekļauj arī pasta sūtīšanas pakalpojums, maksājuma mērķī norādot – pasta sūtīšana (par abiem pakalpojumiem var norēķināties viena maksājumā.)

·      Rekvizīti: SIA "Kuldīgas slimnīca", reģ. Nr. 50003197651, AS "SEB banka", konts: LV80UNLA0011000609412.

·      Lai saņemtu izziņu, ir jāuzrāda maksājumu apliecinošs dokuments.

 

 Ja rodas jautājumi?


Neskaidrību vai jautājumu gadījumā sazināties ar SIA "Kuldīgas slimnīca" biroja administratori pa tālruni +371 63374007 vai +371 26446077, e-pasts: inta.pukite@kuldigasslimnica.lv
bottom of page