top of page

Kuldīgas novada pašvaldības stipendija topošajam pneimonologam

10.12.2022.

Ar mērķi Kuldīgas novadam piesaistīt augsti kvalificētus speciālistus, Kuldīgas novada pašvaldība ik gadu piešķir stipendijas noteiktu specialitāšu studentiem, medicīnas rezidentiem. Šogad pašvaldības stipendija piešķirta trim jaunajiem speciālistiem. Viens no tiem ir Kuldīgas slimnīcas dežūrārsts, topošais pneimonologs Ēriks Vidžups.


Kuldīgas slimnīcas dežūrārsts Ēriks Vidžups Kuldīgas slimnīcā strādā kopš 2021. gada septembra. Šobrīd viņš ir Rīgas Stradiņa universitātes rezidents pneimonoloģijā un pēc pieciem gadiem plāno būt plaušu ārsts. Noslēgtais trīspusējais līgums starp Kuldīgas novada pašvaldību, SIA “Kuldīgas slimnīca” un stipendijas saņēmēju Ēriku Vidžupu paredz, ka viņš pēc rezidentūras beigšanas, strādās par pneimonologu Kuldīgas slimnīcā.Savukārt dežūrārsta pieredze Kuldīgas slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā un Iekšķīgo slimību nodaļā, devusi pārliecību, ka medicīna nevar pastāvēt tikai lielajās universitātes slimnīcās.


“Lai arī tieši tur gūtās zināšanas un sadarbības pieredze dod labāku profesionālo pienesumu pacientu ārstēšanā, ir jādomā, kā attīstīties reģionā, veidojot sadarbības tīklu tuvējām slimnīcām.”, izvēloties turpmāko karjeru saistīt ar Kuldīgas slimnīcu, ir pārliecināts topošais pneimonologs.

Jauno speciālistu piesaiste ir viena no Kuldīgas slimnīcas attīstības prioritātēm. Piešķirot stipendiju topošajiem ārstiem - speciālistiem, Kuldīgas novada pašvaldība rūpējas, lai Kuldīgas slimnīca arī nākotnē spētu saglabāt konkurētspēju un nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem.

“Ļoti svarīgi, ka jaunie ārsti tomēr aizvien vairāk izvēlas savu nākotni saistīt ar Latviju. Daudzu novadu iedzīvotāji ar patiesu cieņu, prieku un pietāti sagaida jaunos speciālistus savas dzīvesvietas medicīnas iestādēs. Arī Kuldīgas slimnīcai rūp piesaistīt jaunos ārstus, un viņu izvēle par labu darbam Kuldīgas slimnīcā ir īpaši novērtējama.”, atzīst Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga.

Šobrīd Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju, valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā, jau saņem divas rezidentes - anestezioloģe-reanimatoloģe un interniste. Noslēdzot trīspusējo līgumu ar topošo pneimonologu, Kuldīgas slimnīca nākotnē ārstu rindas varēs papildināt ar jaunajiem speciālistiem trīs dažādās specialitātēs.


コメント


bottom of page