top of page

Kuldīgas slimnīcai pārmaiņas vadībā

19.08.2022.

SIA "Saldus medicīnas centrs" valdes priekšsēdētāju Nelliju Kleinbergu (kreisajā pusē) ieceļ par SIA "Kuldīgas slimnīca" pagaidu valdes locekli.

Pēc SIA “Kuldīgas slimnīca” dalībnieku sapulces, kurā no valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildes tika atsaukts Agris Rozenfelds, Kuldīgas slimnīcu vadīs pagaidu valdes locekle Nellija Kleinberga.


Šī gada 18.augustā tika sasaukta SIA Kuldīgas slimnīca dalībnieku, kurus pārstāv Kuldīgas novada pašvaldība un Dienvidkurzemes novada pašvaldība, sapulce, kurā tika pieņemts lēmums par SIA “Kuldīgas slimnīca” valdes priekšsēdētāja Agra Rozenfelda atsaukšanu no valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildes. Vienlaikus, slimnīcas vadības nodrošināšanai, iecelta pagaidu valdes locekle - Nellija Kleinberga.


19.augustā, tiekoties ar Kuldīgas slimnīcas nodaļu vadītājiem un virsmāsām, N. Kleinberga neslēpa to, ka viņas iecelšana par pagaidu vadītāju Kuldīgas slimnīcā, prasīs radikāli pārorganizēt viņas darba ikdienu, lai varētu pildīt uzticētos pienākumus, tomēr izjūt to, kā sava veida misiju:

“Es ļoti cienu savu kolēģi Agri Rozenfeldu, kurš Kuldīgas slimnīcas attīstībai ir izdarījis daudz un tas ir redzams ne tikai šeit uz vietas, bet arī no Latvijas slimnīcu biedrības redzesloka. Kuldīgas slimnīcā ir daudz cilvēcības un profesionalitātes. Tā gadu gaitā ir attīstījusies, pārdzīvojusi dažādus posmus. Kuldīgas slimnīca mums ir svarīga – mēs to cienām, mīlam un atbalstam”.

Nelijai Kleinbergai ir ilgstoša pieredze vairākos vadošos amatos pašvaldības darbā, šobrīd viņa ir valdes priekšsēdētāja SIA “Saldus medicīnas centrs”. Pagaidu valdes locekļa pienākumus SIA “Kuldīgas slimnīca” N. Kleinberga pildīs līdz brīdim, kad pašvaldība konkursa kārtībā atradīs jaunu slimnīcas vadību.


Līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds slimnīcas darbu vadīja no 2018.gada jūlija. Šajā laikā, sadarbībā ar pašvaldības vadību un iedzīvotāju atbalstu, Kuldīgas slimnīcai saglabāts 3.līmenis, t.sk., Kuldīgas slimnīcai joprojām ir pašiem sava Dzemdību nodaļa; veiksmīgi īstenojot ERAF projektu, uzlabots ārstniecības process, iegādāts moderns aprīkojums, iekārtas; racionāli plānojot budžeta izdevumus, uzlabota materiāltehniskā un saimnieciskā bāze; atbalstot personālu, kā arī saglabājot stacionāra un ambulatoros pakalpojumus pārciesta Covid-19 krīze, piesaistīti jauni speciālisti, paplašināta darbība sociālo pakalpojumu attīstībai un kopumā veidota iedzīvotājiem pieejama, patīkama un atpazīstama ārstniecības iestāde.

bottom of page