top of page

Lai senioru dienas varētu noritēt bez rūpēm

14.04.2023.

Šodien Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā Kuldīgā viesojās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Apmeklējuma laikā I. Bērziņa runāja gan ar cilvēkiem, kuri šo nodaļu sauc par mājām, gan personālu, kas ikdienā par viņiem rūpējas.


Vēloties noskaidrot, kā cilvēkiem klājas un kādus dzīves apstākļus, sniedzot sociālo pakalpojumu, nodrošina Kuldīgas slimnīca, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Inga Bērziņa tikās ar Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļas iemītniekiem Kuldīgā.

“Latvijā kopumā ir dažādi piemēri un jautājums par pansionātiem nebūt nav vienkāršs, bet tas ko mēs redzējām šodien, tas tiešām priecē”, pēc iepazīšanās ar nodaļas iemītnieku ikdienu, uzklausot cilvēku stāstus, ar gandarījumu atzina I. Bērziņa.

Stāstot par ilgstošās sociālās aprūpes darbu, nodaļas vadītāja Dace Upleja uzsver: “Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā ikdienas darbu veltām mūsu iemītniekiem, kuru dzīve ir kļuvusi atkarīga no līdzcilvēku rūpēm. Mājīgiem sadzīves apstākļiem ir ļoti svarīga nozīme, bet ne mazāk svarīgas ir savstarpējās attiecības, sadarbība. Mūsu kolektīvs cenšas veikt visu nepieciešamo, lai senioru dienas varētu noritēt bez rūpēm, piepildītos ar prieku, labvēlību, būtu jēgpilnas. Mūsu aprūpējamie visvairāk novērtē uzklausīšanu, kopā būšanu, sarunas, kas palīdz vieglāk aizvadīt ikdienu.”


Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes Kuldīgas nodaļā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem 50 personas, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, nespēj par sevi parūpēties dzīves vietā. Nodaļu par savām mājām sauc gan tādi cilvēki, kuriem ir tuvinieki, gan tādi, kuri palikuši vieni.


Vienlaicīgi izprotot dažādus izaicinājumus, ar kuriem ikdienā jāsaskaras nodaļas personālam, t.sk. zemais atalgojums aprūpētājiem, I.Bērziņa secina, ka seniori ir pateicīgi par labo aprūpi, mājīgām telpām un draudzīgo vidi.


Pozitīvi tiek novērtēta arī ukraiņu ārstes Dr. Alīnas Čeras iesaistīšanās senioru veselības aprūpē. Viņa Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes Kuldīgas nodaļā ir sastopama katru dienu.


Cilvēku dzīves apstākļi, atrodoties institucionālā aprūpē, jau vairākus gadus ir Latvijas Republikas tiesībsarga risināmo jautājumu sarakstā. Aktualizējot šo jautājumu, šī gada sākumā Tiesībsarga birojs organizēja īpašu kampaņu “Dzīve pansionātā – kāda tā ir?” aicinot stāstīt tiesībsargam par dzīvi pansionātos.


Kuldīgas slimnīca ir viena no nedaudzajām ārstniecības iestādēm Latvijā, kura, mazinot plaisu starp veselības un sociālās aprūpes jomām, savā struktūrā nodrošina arī sociālo pakalpojumu. Tās struktūrā ir trīs Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļas – Kuldīgā, Skrundā un Valtaiķos.


Cieņpilnus dzīves apstākļus, sniedzot sociālo pakalpojumu senioriem un cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem, ikdienā šeit nodrošina sociālā darba speciālisti, aprūpētāji un medicīnas darbinieki.

Comentarios


bottom of page