top of page

Māsas un māsas palīgi – aprūpe un uzmundrinājums ceļā uz atveseļošanos

12.05.2024.

12. maijā ir Starptautiskā māsu diena, kad profesionālajos svētkos varam sūtīt sveicienus ikvienai māsai. Tomēr šajā dienā nedrīkstam aizmirst arī māsas palīgus, kuri ir neatņemama daļa no veselības aprūpes komandas. Kuldīgas slimnīcā strādā 97 māsas un 40 māsas palīgi, kuru ikdiena paiet rūpēs par Kuldīgas slimnīcas pacientiem. 


Māsas profesijas mērķis ir nodrošināt pacientiem kvalitatīvu aprūpi un komunikāciju, lai palīdzētu tiem izprast savu veselības stāvokli un risināt jebkādas problēmas vai šaubas. Viņu pienākumi ietver pacientu aprūpes plānošanu un sniegšanu, precīzu un drošu medikamentu saņemšanu, nozīmēto diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšanu, nepieciešamo specifisko aprūpi un ārstnieciskās procedūras dažādām pacientu grupām, profilaktisko pasākumu, higiēnas procedūru veikšanu.

 

Saskarsmē ar pacientiem māsas sniedz ne tikai fizisku, bet arī emocionālu atbalstu, motivējot un radot drošības izjūtu. Nozīmīgu vietu māsas profesionālajos pienākumos ieņem arī pacientu, viņu tuvinieku un sabiedrības izglītošana.

 

Tikpat svarīga loma pacientu aprūpē un Kuldīgas slimnīcas darbā kopumā ir arī māsas palīgiem, kuri ar savu darbu atvieglo māsu ikdienu un sniedz nepieciešamo atbalstu pacientu aprūpē. Māsas palīgu klātbūtne slimnīcā liecina par to, ka šeit būs kāds, kas parūpēsies ne tikai par pacienta veselību, bet arī par viņa labklājību brīdī, kad pacients veselības problēmu dēļ piedzīvo bezpalīdzību.

 

Tieši māsas palīgi ir tie, kuri pacientiem slimnīcā palīdz sajusties fiziski aprūpētiem, kā arī drošiem par to, ka viņi tiks nogādāti uz vajadzīgajiem izmeklējumiem, būs nodrošināti ar ēdienreizēm un saņems gan praktisku palīdzību, gan uzmundrinājumu.   

 

Starptautiskajā māsu dienā sakām paldies Kuldīgas slimnīcas māsu un māsas palīgu komandai!

 

Uzsverot šo veselības aprūpes profesionāļu nozīmību un ieguldījumu veselības aprūpē, pateicamies Kuldīgas slimnīcas māsām un māsas palīgiem par pašaizliedzīgo darbu, pacietību, iejūtību un profesionalitāti, kas ikdienā ir vislielākais atbalsts gan pacientiem, gan ārstiem.

 

Comentários


bottom of page