top of page

Mainās cena ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumam

15.03.2023.

Kuldīgas slimnīca ir viena no nedaudzajām slimnīcām Latvijā, kura līdzās ārstniecības pakalpojumiem, ir arī sociālā pakalpojuma sniedzējs. Tās struktūrā ir trīs ilgstošas sociālās aprūpes nodaļas - Kuldīga, Skrunda un Valtaiķi (Rudbāržu pagastā).


Lai Kuldīgas slimnīca arī turpmāk spētu nodrošināt kvalitatīvu un uz iedzīvotāju vajadzībām orientētu ilgstošo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, ar 01.03.2023.,

tiek noteikta šāda uzturēšanās maksa vienai personai diennaktī:

Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā “Kuldīga” – 45 eiro. Klientiem, kuri pirms iestāšanās nodaļā, ir bijuši deklarēti Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, un nodaļā ir ievietoti līdz 31.12.2022., tiek piemērota maksa 38,00 EUR diennaktī. Pēc 01.01.2023. – 40 eiro;

Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā “Skrunda” – 40 eiro. Klientiem, kuri pirms iestāšanās nodaļā, ir bijuši deklarēti Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā un nodaļā ir ievietoti pirms 01.03.2023., tiek piemērota maksa 35,00 EUR diennaktī;

Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā “Valtaiķi” – 35 eiro. Klientiem, kuri pirms iestāšanās nodaļā, ir bijuši deklarēti Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā un nodaļā ir ievietoti pirms 01.03.2023., tiek piemērota maksa 30,00 EUR diennaktī.


Tā kā Kuldīgas slimnīcas izmaksas ir lielākas par noteiktajām cenām, Kuldīgas novada pašvaldība ir radusi iespēju līdzfinansēt sociālā pakalpojuma nodrošināšanu Kuldīgas novada iedzīvotājiem. Citos novados deklarētajām personām, par pakalpojumu būs jāmaksā pilna cena.


Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir nepieciešams tām personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, aprūpe dzīvesvietā vairs nav piemērota. Pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta 24 h aprūpe un medicīniskā palīdzība. Vienlaikus sociālā darba speciālisti un aprūpētāji gādā, lai pakalpojuma saņēmējiem tiktu nodrošināta mājīga un ģimeniska vide, kā arī sociālo prasmju saglabāšana, informēšana un iesaiste dažādās sabiedriskās norisēs.


Šobrīd Kuldīgas slimnīcas ilgstošas sociālās aprūpes nodaļās kopumā ir 121 vieta, no tām 50 vietas ir Kuldīgā, 45 vietas – Valtaiķos un 26 vietas – Skrundā. Plašāka informācija un kontakti https://www.kuldigasslimnica.lv/nodalas

Comments


bottom of page