top of page

Medicīnas studenti un rezidenti var saņemt pašvaldības stipendiju

01.09.2020.

Arī šogad dažādu medicīnas specialitāšu studējošie aicināti pieteikties Kuldīgas novada pašvaldības izsludinātajā stipendiju konkursā, kas notiks no 1. septembra līdz 12. oktobrim.


Uz pašvaldības stipendiju var pretendēt students, kurš studē Latvijas valsts akreditētā izglītības iestādē, apgūstot akreditētu izglītības programmu vai rezidents, kurš iegūst izglītību saskaņā ar akreditētām rezidentūras izglītības programmām medicīnā kādā no pašvaldības noteiktajām atbalstāmajām specialitātēm: internists, gastroenterologs un/vai endoskopists, pediatrs/neonatologs, ginekologs-dzemdību speciālists, kardiologs, anesteziologs-reanimatologs, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, otorinolaringologs, medicīnas māsas visās specialitātēs.


Stipendija pretendentam tiek izmaksāta katru mēnesi visu atlikušo studiju laiku:

  • bakalaura studiju programmā studējošajiem – 50% apmērā no minimālās algas,

  • rezidentūrā studējošajiem – minimālās algas apmērā.

Uz stipendiju nevar pretendēt, ja tiek saņemts Kuldīgas novada pašvaldības finansējums studiju maksas segšanai.


Studentam būs jāslēdz līgums ar pašvaldību par to, ka viņš pēc studiju pabeigšanas apņemas trīs gadus strādāt Kuldīgas slimnīcā. Gadījumā, ja topošais speciālists tomēr neizvēlas strādāt Kuldīgas novada pašvaldībā vai darbojas citā nozarē, stipendijas saņēmējam nauda pašvaldībai būs jāatmaksā.


Ar stipendijas piešķiršanas nosacījumiem un kārtību aicinām iepazīties šeit:

Stipendijas_saistosie 2020
.pdf
Download PDF • 213KB

Comments


bottom of page