top of page

Pacientu pieredze pēc ārstēšanās ir svarīga

09.08.2023.

Kuldīgas slimnīcā, sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) ir ieviesta pacientu ziņotās pieredzes mērīšana pēc uzturēšanās stacionārā. Tās mērķis ir uzlabot veselības aprūpes sistēmas kvalitāti, noskaidrojot pacienta pieredzi, uzturoties stacionārā.


Kā tas notiek?

Pacienta viedoklis tiek apkopots ar elektroniskas aptaujas anketas palīdzību, kas tiek nosūtīta uz norādīto e-pastu.


Pirmo ziņu uz norādīto tālruņa numuru vai e-pastā pacients saņem nākamajā dienā pēc izrakstīšanās no ārstniecības iestādes. Tas būs uzaicinājums aizpildīt aptaujas anketu. Ziņas teksts satur saiti uz elektronisko anketu.

Ja anketa 10 dienu laikā netiek iesniegta, pacients saņem atgādinājumu. Anketu var pabeigt aizpildīt uzklikšķinot uz tās pašas saites, kas tika saņemta pirmajā ziņā.

Ja anketa joprojām netiek iesniegta, trešā ziņa tiek sūtīta 20 dienas pēc izrakstīšanās no stacionāra, bet 30 dienas pēc izrakstīšanās datuma saite uz anketu tiek dzēsta pavisam.

Ja pacientam nav piekļuves viedierīcēm, internetam vai trūkst praktiskas iemaņas darbā ar tehnoloģijām, aptaujas anketu drīkst aizpildīt kāds cits, pacientam tuvs cilvēks, kuram ir piekļuve tehnoloģijām. Svarīgākais, lai aizpildot aptauju, tiktu atzīmētas un izteiktas paša pacienta sniegtās atbildes un viedoklis.


Kāpēc tas ir svarīgi?

Pacientu pieredzes mērījumi var atklāt svarīgas veselības aprūpes sistēmas problēmas, piemēram, kavēšanos ar diagnostisko rezultātu paziņošanu un saziņas nepilnībām, kurām var būt nozīmīga ietekme uz klīniskajiem rezultātiem, drošību un efektivitāti.


Vai kāds uzzinās par manām veselības problēmām?

Anketa nodrošina pilnīgu anonimitāti, jo ārstniecības iestāde saņem jau apkopotus rezultātus. Savukārt pacienta kontaktinformācija, kura izmantota, lai anketu nosūtītu, tiek dzēsta uzreiz pēc aptaujas anketas iesniegšanas vai pēc 30 dienām.


Aicinām pacientus, kuri ārstējušies Kuldīgas slimnīcā, būt atsaucīgiem un veltīt 15 minūtes laika, lai aizpildītu elektroniski atsūtīto Pacientu pieredzes anketu.

Šī mums ir iespēja uzklausīt pacientu anonīmi un, izvērtējot iegūto informāciju, izvirzīt mērķus pacientu un savu darbinieku labbūtības uzlabošanai.Comentarios


bottom of page