top of page

Par atbalstu Ukrainas bēgļiem

04.03.2022.

Kuldīgas slimnīca ir vienota ar Latvijas veselības nozari, atbalstot Ukrainas valstspiederīgos, kuri patvērumu meklēs Latvijā. Slimnīca, savas kompetences ietvaros, sniegs medicīniskos pakalpojumus Ukrainas bēgļiem vai ievainotajiem karavīriem.


Medicīniskā atbalsta un veselības aprūpes nodrošināšanu Ukrainas iedzīvotājiem, Latvijā vienoti koordinē Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests. Pēc Veselības ministrijas norādījumiem, bēgļiem un ievainotajiem nepieciešamie medicīnas materiāli un medikamenti, arī tiek gādāti centralizēti.

Paužot gatavību iesaistīties atbalsta sniegšanā, Kuldīgas slimnīca ir sniegusi atbildīgo iestāžu pieprasīto informāciju par saviem resursiem – gultas vietu skaitu stacionārā un speciālistiem, kas var nodrošināt veselības aprūpi, t.sk., ambulatoros pakalpojumus. Tas nozīmē, ka Kuldīgas slimnīca nodrošinās gan stacionāro, gan ambulatoro medicīnisko palīdzību ikvienam Ukrainas bēglim vai karavīram, kuram tā būs nepieciešama.


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, Ukrainas iedzīvotājiem ir tiesības saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus tādā pašā apjomā, kā tas ir paredzēts Latvijas pilsoņiem. Turklāt Ukrainas iedzīvotāji, kuri Latvijā negūst ienākumus un nav sociāli apdrošināti, medicīnisko palīdzību un veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt bez pacienta iemaksas. Tas nozīmē, ka Ukrainas pilsoņiem, kuri Latvijā nestrādā, bez maksas būs pieejami visi valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi.

Esam gatavi sniegt visa veida atbalstu Ukrainas bēgļiem un ievainotajiem kareivjiem. Mēs vienmēr esam gatavi sniegt veselības aprūpes palīdzību visiem, kam tā ir nepieciešama. Darīsim to vienoti un koordinēti, sekojot Veselības ministrijas norādēm.”, Kuldīgas slimnīcas nostāju pauž valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds. Turklāt Kuldīgas slimnīca arī kā darba devējs, iespēju robežās, ir gatava dot iespēju ukraiņu mediķiem veikt profesionālo darbību savā profesijā. To pieļauj pieņemtais Ukrainas iedzīvotāju atbalsta likums.

Veselības ministrija sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu ir izstrādājusi informatīvos materiālus ukraiņu un angļu valodā. Tajos ir informācija par pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un informatīvajiem tālruņiem, kā arī psihoemocionālā atbalsta pakalpojumu sniedzējiem, kas ir gatavi sniegt bezmaksas palīdzību no Ukrainas bēgošajiem bērniem un viņu ģimenēm, kā arī pieaugušajiem.
Centralizēta informācija par pieejamo palīdzību un atbalstu Latvijā, (nodarbinātība, piemēram, psiholoģiskā palīdzība, juridiskais atbalsts, tulks, veselības aprūpe, sociālais atbalsts, u.c.) pieejama pa informatīvo tālruni “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” - 27 380 380 Latvijas iedzīvotāji, zvanot uz šo tālruni, var saņemt informāciju par iespējām veikt ziedojumus un sniegt atbalstu, piemēram, iesaistoties brīvprātīgajā darbā.
Comments


bottom of page