top of page

Pavasarīgas aktivitātes ilgstošas sociālās aprūpes nodaļās

06.04.2024.


Aktīva sociālās dzīves veicināšana Kuldīgas slimnīcas ilgstošas sociālās aprūpes nodaļās Kuldīgā, Skrundā un Valtaiķos notiek saskaņā ar dažādām sabiedrības norisēm. Marts nodaļu iemītniekiem iezīmējās ar pavasarīgiem un krāsainiem mirkļiem. Savukārt sociālā pakalpojuma personāls martā atzīmēja Pasaules sociālā darba dienu.

 

Kuldīgas slimnīcas ilgstošas sociālās aprūpes nodaļās notiek aktīva sociālās dzīves plānošana un veicināšana, kas ir viens no pakalpojuma kvalitātes rādītājiem. Piedāvājot dažādas socializēšanās aktivitātes un pasākumus, klienti tiek iesaistīti gan ikdienišķās kopīgās nodarbēs, gan svētku pasākumos.

 

Atzīmējot Starptautisko sieviešu dienu un gatavojoties Lieldienām, martā visās trīs nodaļās tika piedzīvoti pavasarīgi un krāsaini mirkļi. Kā jau pavasarī ierasts, tika stādīti arī zaļumi un ierīkotas košo atraitnīšu kompozīcijas.

 

Ilgstošas sociālās aprūpes Valtaiķu nodaļā bija tikšanās ar Skrundas bibliotēkas un kultūras nama pārstāvēm, kas aizrāva ar Imanta Ziedoņa krāsainajām pasakām un melodiskiem mirkļiem. Ieskandinot pavasari ar akordeona un kokles skaņām,  ciemojās Zenta Dene no Rudbāržiem. Kopā ar nodaļas iemītniekiem tika izdziedātas senās, atmiņā paliekošās dziesmas. Neizpalika arī jubilāru godināšana.

 

Viskrāsainākie notikumi bija saistīti ar gatavošanos Lieldienām. Bez olu krāsošanas, pašu spēkiem tika veidotas arī Lieldienu dekorācijas un meklēti senie ticējumi. Paši svētki katrā nodaļā tika svinēti dažādi. Kuldīgas nodaļās, iemītniekus apciemoja gan bērnu ansamblis, gan Baptistu draudzes pārstāvji. Valtaiķos muzicēja Edgars Ziņģe. Savukārt Skrundas nodaļā svētku aktivitātes bija sarūpējuši paši nodaļas darbinieki.

 Paldies ikvienam, kurš pavasara gaidīšanu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma saņēmējiem padarīja krāsaināku un priecīgāku!

Visas šīs aktivitātes un pasākumi palīdz pacientiem justies iekļautiem un svarīgiem, veicinot savstarpējo saikni un integrāciju dažādos sabiedrības procesos.  Priecīgie notikumi aprūpējamo ikdienu padara interesantu, kas pozitīvi ietekmē viņu dzīves kvalitāti.

 

Paldies visu trīs nodaļu personālam par kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanu ikdienā!

Pirmais pavasara mēnesis Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļu personālam bija nozīmīgs arī pašiem, jo marts visā pasaulē tiek atzīmēts kā sociālā darba mēnesis.

Comments


bottom of page