top of page

Piešķir pašvaldības stipendiju topošajai internās aprūpes māsai

09.10.2019.

Kuldīgas novada Domes deputāti septembra sēdē nolēma piešķirt pašvaldības stipendiju Kuldīgas slimnīcas centrālās sterilizācijas māsai Egitai Cērpai. Viņa šodien, 9. oktobrī, parakstīja trīspusēju līgumu par stipendijas saņemšanu.


E. Cērpa studē Latvijas Universitātē studiju virzienā Veselības aprūpe profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Māszinības” 4. kursā un paralēli mācībām jau aptuveni divus gadus strādā Kuldīgas slimnīcā. Pēc studiju sekmīgas pabeigšanas stipendiāte iegūs profesionāla bakalaura grādu veselības aprūpē un internās aprūpes māsas kvalifikāciju, un darbu slimnīcā plāno turpināt. Kā pati atzīst, jūtas Kuldīgas slimnīcai piederīga, darbs ir interesants un vide laba, tāpēc citā darbavietā sevi nevar iedomāties.


Apgūt māsas profesiju izvēlējusies, jo tajā ir maz rutīnas, turklāt pienākumi prasa lielu atbildības sajūtu un cilvēkmīlestību. Nenoliedzami Egita atzīst, ka darbs ar cilvēkiem ikdienā viņai sagādā prieku, turklāt palīdzības sniegšana rada gandarījuma sajūtu.


E. Cērpa stipendiju saņems 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas no šā gada oktobra līdz 2020. gada jūnijam.


Pašvaldība jauno stipendiju programmu izveidoja, lai Kuldīgas slimnīcā un vispārizglītojošajās skolās piesaistītu jaunos speciālistus. Tās ietvaros uz pašvaldības atbalstu varēja pretendēt studenti no trešā līdz sestajam kursam, kuri studē kādā no Domes noteiktajām atbalstāmajām specialitātēm: anesteziologs-reanimatologs, ginekologs-dzemdību speciālists, pediatrs/neonatologs, internists, fizikālās un rehabitācijas medicīnas ārsts, medicīnas māsa (jebkurā specialitātē), ķīmijas skolotājs, programmēšanas skolotājs, fizikas skolotājs, bioloģijas skolotājs. Saistošie noteikumi par stipendiju piešķiršanas kārtību un nosacījumiem bija publicēti pašvaldības mājaslapā kuldiga.lv. Stipendijām varēja pieteikties no 1. jūlija līdz 9. augustam.

Comments


bottom of page