top of page

Piedāvā darbu speciālistiem

08.06.2021.

Kuldīgas slimnīca ir iestāde ar mūsdienīgu domāšanu, jaunām tehnoloģijām, profesionālu komandu un lieliskām izaugsmes iespējām, tāpēc aicina savā kolektīvā pievienoties speciālistus, piedāvājot gūt pieredzi un sniegt savas zināšanas.


Aicinām savā kolektīvā ārstus – speciālistus:

 • galveno ārstu,

 • internistu,

 • neirologu,

 • NMP ārstu, internistu, ģimenes ārstu dežūrām uzņemšanas nodaļā,

 • pediatru – neonatologu,

 • anesteziologu – reanimatologu,

 • ķirurgu,

 • ginekologu – dzemdniecības speciālistu,

 • gastroenterologu – endoskopijas speciālistu,

 • fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu,

 • endokrinologu.


Aicinām savā kolektīvā speciālistus:

 • māsas: Ķirurģijas nodaļā, operāciju blokā, Iekšķīgo slimību nodaļā, Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļā,

 • vecāko māsu Iekšķīgo slimību nodaļā,

 • sociālo rehabilitētāju Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā,

 • ergoterapeitu Rehabilitācijas nodaļā.


Kuldīgas slimnīca darbiniekiem nodrošina:

 • vienotu atalgojumu sistēmu,

 • piemaksas par papildus darbu, virsstundām, darba riskiem,

 • veselības apdrošināšanu (pamata darbā strādājošiem ar vismaz gada stāžu),

 • sniedz ikgadēju finansiālu atbalstu kvalifikācijas celšanas pasākumu izmaksu segšanai,

 • daļēji sedz izdevumus medicīnas personāla darba apģērba iegādei,

 • redzes korekcijas līdzekļu daļēja apmaksāšana,

 • prēmijas apaļās jubilejās,

 • apmaksātu mācību atvaļinājumu,

 • dienesta dzīvokli slimnīcas teritorijā jaunajiem speciālistiem,

 • iespēju saņemt pašvaldības stipendiju topošajiem speciālistiem.


Slimnīca aktīvi iegulda ES fondu līdzekļus infrastruktūras modernizēšanā, iegādājoties jaunas iekārtas un tehnoloģijas, tāpēc iestādē ir mūsdienu prasībām atbilstošu metožu un tehnoloģiju izmantošanas iespējamība. Kuldīgas novada pašvaldība sniedz atbalstu dzīvojamā fonda jautājumos, iespēju saņemt stipendiju topošajiem speciālistiem, atbalstu ģimenes locekļu nodarbinātības jautājumos, pretimnākšanu bērnu nodrošināšanā ar izglītības iestādēm un interešu izglītības pulciņiem. Kuldīgā ir sakārtota un ģimenēm draudzīga vide, kas strauji attīstās, primāri domājot par tās iedzīvotājiem.


Slimnīcas vadība intensīvi strādā pie tā, lai piesaistītu jaunus speciālistu. Darbu slimnīcā pagājušā gada laikā uzsākušas 24 ārstniecības personas un ārstniecības personu atbalsta personas. Jaunie speciālisti Kuldīgas slimnīcu uzskata par lielisku vietu, kurā iespējams pilnveidot zināšanas, jo kolektīvs ir draudzīgs un izpalīdzīgs, neliedz profesionālu padomu. Topošā ginekoloģe – dzemdību speciāliste Linda Freiberga, kura izmantojusi iespēju saņemt pašvaldības stipendiju, pēc specialitātes iegūšanas savu karjeru saista ar Kuldīgas slimnīcu. Viņa slimnīcai saskata lielu nākotni un iesējas augt, ko var sekmīgi panākt ar speciālistu piesaisti. “Manuprāt, daļa speciālistu neskatās pareizi uz reģionālajām slimnīcām kā jaunu darba vietu. Tās ir plašas iespējas attīstīties pašiem un attīstīt savu darba vietu, jo reģionos personāls ir vairāk ieinteresēts noturēt augsta līmeņa un plaša profila ārstniecību.” Nefroloģe Aiga Vasiļvolfa un citi jaunie kolēģi, kuri pērn Kuldīgas slimnīcā uzsākuši darba gaitas, par iemeslu min citu kolēģu, kuri te strādā, labās atsauksmes par komandu un attīstīto vidi.


“Ārstu un speciālistu trūkums jūtams visā valstī, tāpēc katrs jaunais kadrs ir jaunas zināšanas, metodes un pieredze. Esam pilnībā nokomplektējuši anestezioloģijas un reanimatoloģijas nodaļas komandu, kā arī ievirzījuši sarunas ar vēl vairākiem jauniem ārstiem,” min S. Serpāne. Slimnīca turpina piesaistīt arī rezidentus, kuriem ir iespēja saņemt pašvaldības stipendiju, konkurētspējīgu atalgojumu un sākotnēji, kamēr tiek atrasta pastāvīga dzīvesvieta, piedāvā izmitināšanu dienesta dzīvoklī slimnīcas teritorijā. Šobrīd slimnīcas kolektīvā ir apmēram desmit speciālisti, kuri paralēli mācībām rezidentūrā, Kuldīgas slimnīcā gūst darba iemaņas.

Comments


bottom of page