top of page

Rezidentūras diploms kabatā

27.09.2021.


Foto: Dr. Elza Apeināne un Dr. Svetlana Serpāne rezidentūras izlaidumā 24.09.2021., RSU

Šī gada 24.septembrī rezidentūras izlaidumu Rīgas Stradiņa universitātē svinēja divas Kuldīgas slimnīcas ārstes – Svetlana Serpāne, kura rezidentūras studijās ieguva papildspecialitāti-transfuziologs un Elza Apeināne, kura nu ir ieguvusi pamatspecialitāti anesteziologs – reanimatologs.


Līdz šim jaunā ārste Elza Apeināne Kuldīgas slimnīcā praktizējās Dr. Serpānes uzraudzībā. Rezidentūrā iegūtā pamatspecialitāte ļauj turpmāk, kā ārstam anesteziologam- reanimatologam, strādāt patstāvīgi.

Kuldīgas slimnīcas Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļas vadītāja, anestezioloģe - reanimatoloģe Dr. Serpāne jauno kolēģi raksturo kā ļoti gudru, zinošu, apzinīgu ārsti, kura ļoti rūpīgi iedziļinās katra pacienta medicīniskajā vēsturē. Dr.Serpāne priecājas:

“Elza ir ļoti labi iejutusies Kuldīgas slimnīcas Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļas kolektīvā un viņas prasmes jau rezidentūras laikā varēja raksturot, kā līdzvērtīgas sertificēta ārsta-speciālista prasmēm.”

Savukārt, jaunā anestezioloģe-reanimatoloģe Elza Apeināne savu vadītāju raksturo šādi: “Dr.Serpāne ātri novērtē situāciju un piedāvā iespējamos problēmas risinājumus. Ar Dr. Serpānes iniciatīvu ir būtiski uzlabots aprīkojums Intensīvās terapijas nodaļā, ko izmantojam ikdienā. Jaunieguvumi uzlabo pacientu drošību, ērtības un sniegtās ārstēšanas kvalitāti.” Jaunā ārste saka paldies Dr. Serpānei par sniegto atbalstu, uzsākot pirmos soļus patstāvīgajās darba gaitās un priecājas, ka turpmāk varēs izmantot dr. Serpānes konsultācijas pie sarežģītākām situācijām transfuzioloģijā.


Dr. Elza Apeināne pastāsta, ka Kuldīgas slimnīcā, Dr.Serpānes uzaicināta, sākusi strādāt pirms diviem gadiem. Sākumā Kuldīgas slimnīca esot likusies ļoti liela, bet pamazām Dr. Serpānes un citu kolēģu atbalsts palīdzējis iejusties. Par sevis izvēlēto ārsta pamatspecialitāti – anesteziologs-reanimatologs – Elza saka, ka šajā specialitāte katra darba diena ir atšķirīga, jo var strādāt gan operāciju zālē, gan intensīvās terapijas nodaļā ar dažāda vecuma pacientiem, jāsniedz arī konsultācijas stacionārā un ambulatori, jāsagatavo pacients gaidāmajai operācijai. Lai gan lietoto medikamentu un manipulāciju klāsts nav bezgalīgi liels, katram pacientam taktika jāpielāgo individuāli, jāvēro reakcija uz veiktajām darbībām.

“Pieci gadi rezidentūrā ir pagājuši ļoti ātri, liekas, ka tikko vēl pirmo reizi nokļuvu operāciju zālē kā anestezioloģijas, reanimatoloģijas rezidents un apguvu darbu ar anestēzijas mašīnu. Gadās arī grūtas dienas, bet pēc veiksmīgi pārvarētiem izaicinājumiem gandarījums ir liels. Mācību process joprojām turpinās arī pēc rezidentūras - jāseko līdzi jaunumiem pasaulē un Latvijā, lai apgūtu ko jaunu, noderīgu ikdienas darbam!”,

tā Elza par izvēlēto specialitāti. Savukārt, Kuldīgas slimnīcas vadība cer, ka jaunā anestezioloģe-reanimatoloģe turpinās darba gaitas Kuldīgas slimnīcā, tādējādi papildinot jauno ārstu sarakstu.


Kuldīgas slimnīcā augstu tiek vērtēta Dr. Svetlanas Serpānes apņēmība gan vadot reanimācijas un anestezioloģijas nodaļu, gan sagatavojot rezidentus, gan arī pašai studējot rezidentūrā, kā papildspecialitāti apgūstot transfuzioloģiju. Tā kā transfuzioloģija (ar asinspārliešanu saistīta medicīnas nozare) ir ciešā saskarē ar dažādām medicīnas jomām, tad praktiskās zināšanas un iemaņas dr.Serpānei jau bija. Tās vajadzēja papildināt un nostiprināt, studējot rezidentūrā. Iegūtā papildspecialitāte Dr.Serpānei tagad lieti noder, vadot Kuldīgas slimnīcas Asinskabinetu.


Sveicam abas ārstes un novēlam iegūtās zināšanas un prasmes veiksmīgi realizēt turpmākajā darbā Kuldīgas slimnīcā!Comentários


bottom of page