top of page

Rokasgrāmata ģimenēm slimu tuvinieku aprūpē

22.01.2021.

Kuldīgas slimnīcā pacientiem un viņu ģimenēm pieejams buklets – rokasgrāmata “Laiks doties mājās”, kurā koncentrētā veidā apkopota svarīgākā informācija par jautājumiem, kas rodas ģimenēm, kad pēc tuvinieka izrakstīšanas no slimnīcas viņam jāturpina ārstēšanās, nepieciešama rehabilitācija vai vajadzīga profesionāla palīdzība dzīves kvalitātes uzlabošanai. Bukleti pieejami terapijas, ķirurģijas nodaļā un reģistratūrā.


Rokasgrāmatu veido vairākas sadaļas:

  • “Pirms doties mājās” – kādi dokumenti jāsaņem izrakstoties, tālruņa numuri un dienesti, kuriem lūgt palīdzību, ja nepieciešama medicīniskā aprūpe mājās, medicīniskā rehabilitācija vai sociālā aprūpe mājās, vai tehniskie palīglīdzekļi,

  • “Personīgā drošība esot mājās” – ieteikumi, kā parūpēties par drošību un labsajūtu savās mājās,

  • “Veselības aprūpe mājās” – kā saņemt un kas sniedz valsts apmaksātu pakalpojumu,

  • “Medicīniskā rehabilitācija” – iestādes, kurās pieejami medicīniskās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumi un ar kādām diagnozēm tie saņemami mājas apstākļos,

  • “Sociālā aprūpe mājās” – paredzētie pakalpojumi,

  • “Sociālās aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā” – pakalpojumu veidi, personas, kas tiesīgas tos saņemt, dokumenti un iestādes, kur jāpiesakās pakalpojuma saņemšanai,

  • “Tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājums” – iegādes un nomas iespējas,

  • “Zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas kārtība” – pilnībā vai daļēji valsts apmaksātu medikamentu un higiēnas preču saņemšanas kārtība,

  • “Paliatīvā aprūpe” – pakalpojuma saņemšanas kārtība stacionārā vai ambulatori,

  • “Invaliditātes noteikšana” – pirmreizējās un atkārtotās invaliditātes ekspertīzes noteikšana un nepieciešamie dokumenti.

Rokasgrāmatu izdevis fonds “Kopā mainām pasauli”, kura mērķis ir nodrošināt sabiedrības veselības veicināšanu un izglītošanu par veselības jautājumiem, organizēt pacientu ar ilgstošām saslimšanām un viņu tuvinieku apmācības pasākumus, pacientu tiesību aizsardzību, aprūpes konsultāciju sniegšanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

bottom of page