top of page

Sadarbosies Kuldīgas slimnīca un Liepājas reģionālā slimnīca

31.01.2018.

SIA “Kuldīgas slimnīca” valdes loceklis Āris Pētersons un SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks 25. janvārī parakstīja sadarbības līgumu, lai attīstītu un veicinātu savstarpējo sadarbību Kurzemes reģionā, kā arī īstenotu kopīgus attīstības projektus. Līgums stājās spēkā no tā parakstīšanas dienas, un par tā noslēgšanu informēta Veselības ministrija.


Abas slimnīcas, parakstot līgumu, vienojās par savstarpēju sadarbības mērķi – nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību sadarbības teritorijas iedzīvotājiem. Lai to panāktu, Kuldīgas slimnīca un Liepājas reģionālā slimnīca apņemas sadarbības ietvaros īstenot vienotu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu un sniegšanu, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti sadarbības teritorijā.


Tāpat slimnīcas plāno īstenot sadarbību ārstniecības personāla un infrastruktūras plānošanā un izmantošanā tā, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pietuvināti pacientu dzīvesvietai, un plānot līdzsvarotu pacientu plūsmu starp Kuldīgas slimnīcu un Liepājas reģionālo slimnīcu atbilstoši to noteiktajam līmenim. Vēl slimnīcas iecerējušas veicināt personāla resursu un medicīnas tehnoloģiju optimālu un racionālu izmantošanu abās slimnīcās, kā arī informēt iedzīvotājus par pakalpojumu pieejamību sadarbības teritorijā. Slimnīcas arī plāno izmantot iespēju attīstīt veselības aprūpes infrastruktūru un medicīnas tehnoloģijas, iesaistoties atbalstāmo finansēto struktūrfondu programmās.


Līguma ietvaros tiks izveidota konsultatīvā padome, kas ne retāk kā reizi gadā sanāks uz kopīgu sanāksmi, lai analizētu iepriekšējā gadā sasniegtos rezultātus un izvirzītu sadarbības virzienus nākošajam sadarbības gadam, kā arī sniegs ieteikumus par sadarbības turpmāko attīstību un pilnveidošanu. Konsultatīvo padomi veidos abu slimnīcu pilnvarotie pārstāvji, katrai slimnīcai deleģējot darbam padomē divus cilvēkus.

Comments


bottom of page