top of page

Socializēšanās pasākumi Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļās

09.02.2024.

Kuldīgas slimnīca ir vienīgā ārstniecības iestāde Kurzemē, kura sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēkiem, kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar patstāvīgi par sevi parūpēties. Kuldīgas slimnīcai ir trīs struktūrvienības – ilgstošas sociālās aprūpes nodaļas Kuldīgā, Skrundā un Valtaiķos.  Tās ir mājvieta 118 cilvēkiem, kurās gādā ne tikai par cilvēku fizisko aprūpi, bet arī par viņu vajadzībām atbilstošu sociālo atbalstu.


Cilvēki, kuri sociālo aprūpi saņem institūcijā, ir ierobežoti savā dzīves ritmā un sociālajā saskarsmē. Tāpēc svarīgs šī sociālā pakalpojuma aspekts ir sociālā rehabilitācija un dažādu socializēšanās aktivitāšu nodrošināšana. Tas nepieciešams, lai samazinātu sociālās izolācijas risku, apmierinātu cilvēka vajadzību pēc saskarsmes, sagādātu prieku, uzlabotu psihoemocionālo labsajūtu.

 

Lai veicinātu iemītnieku kustību un kognitīvo spēju saglabāšanos, ikdienā tiek organizētas kustību nodarbības, mūzikas terapija, galda spēļu turnīri. Vingrošanas aktivitātes palīdz uzturēt klientu fizisko spēju un mobilitāti, kas senioriem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ir ļoti nozīmīgi. Savukārt, mūzikas terapija palīdz trenēt atmiņu, uzlabo garastāvokli un mazina stresu.

 

Ārpus ikdienas tiek organizētas dažādas radošās darbnīcas, ievērotas gadskārtu tradīcijas, svinēti valsts svētki un atzīmētas dzimšanas un vārda dienas. Cilvēkiem ir svarīgi arī kopīgi svētbrīži, bet īpaši noderīgas ir izglītojošas nodarbības.

 

Tā piemēram, ilgstošas sociālās aprūpes Skrundas un Valtaiķu nodaļās, Kuldīgas novada veselības veicināšanas projekta ietvaros notika veselīga uztura nodarbības, kuru laikā ar praktiskiem uzdevumiem veiksmīgi tika iesaistīti gan nodaļu klienti, gan speciālisti.

 

Februāra sākumā, atbilstoši Sveču mēneša tematikai, ilgstošas sociālās aprūpes Kuldīgas nodaļā notika sveču veidošanas darbnīca.

“Par godu Sveču mēnesim, vēlējos uzrīkot Sveču dienu.  Tā bija iespēja visiem, kuri var, sanākt kopā un tīt sveces no vaska plātnēm un liet no parafīna. Iemītniekiem ir svarīgi nākt kopā un darboties. Šoreiz veidojot vaska sveces, varēja izkustināt arī pirkstus. Šāds pasākums bija pirms vairākiem gadiem, bet tad bija mazāk dalībnieku. Šoreiz piedalījās 20 cilvēki,” par radošo aktivitāti stāsta nodaļas sociālā darbiniece Kristīne Dzintare.

 Aktivitātes tiek rīkotas ne tikai iekštelpās, bet siltajā laikā arī ārpus tām. Lai izkļūtu no ierastās vides, un gūtu jaunus, pozitīvus iespaidus, ilgstošās sociālās aprūpes nodaļu klientiem ir bijušas iespējas piedalīties ekskursijās. Īpaši izdevušās bija jautrās sporta spēles, kurās  piedalījās klienti no visām trim ilgstošas sociālās aprūpes nodaļām. Tās sniedza iespēju klientiem sadraudzēties un veidot saikni ar citiem cilvēkiem.

 

Kopumā socializēšanās pasākumiem Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļās tiek pievērsta liela nozīme, jo  tie cilvēkiem palīdz radīt patīkamus un pozitīvus mirkļus, stiprina saskarsmes prasmi un veicina emocionālo labklājību. Par klientu sociālās rehabilitācijas, t.sk., socializēšanās pasākumiem gādā nodaļu sociālā darba speciālisti – sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji un sociālie aprūpētāji.  

 

 

Comments


bottom of page