top of page

Kuldīgas slimnīcas struktūrā iekļaus divus sociālās aprūpes centrus

03.03.2022.

Šodien, sanākot Kuldīgas novada pašvaldības izveidotajai darba grupai, uzsākts darbs pie divu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju pievienošanas Kuldīgas slimnīcai.


Kuldīgas slimnīcas struktūrā jau piecus gadus sociālās aprūpes pakalpojumu sniedz Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa un turpmāk par savām struktūrvienībām, Kuldīgas slimnīca sauks arī:

  • Skrundas veselības un sociālās aprūpes centru, kas atrodas Skrundā

  • Kuldīgas novada sociālās aprūpes namu “Valtaiķi”, kas atrodas Rudbāržu pagastā

Pirmajā tikšanās reizē, darba grupa apsprieda un vienojās par turpmākām darbībām, kas pārsvarā ir saistītas ar finansējumu un administratīviem procesiem. Sociālās aprūpes pakalpojumi arī turpmāk tiks nodrošināti esošajās adresēs, nodrošinot pakalpojumu sniedzēju darba nepārtrauktību.


Šo centru sniegto ilgstošas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu uzticēt Kuldīgas slimnīcai, 24.02.2022. konceptuāli atbalstījusi Kuldīgas novada dome. Lēmums paredz, racionālu un lietderīgu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomas funkciju izpildi, attīstot vienotu pakalpojuma kvalitātes standartu Kuldīgas novadā.


Comments


bottom of page