top of page

Svētku laiks Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļās

29.12.2023.


Paralēli ārstniecības pakalpojumiem, Kuldīgas slimnīca sniedz arī ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu 118 personām. Kopīga svētku svinēšana un tradīciju veidošana cilvēkiem, kuri saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ir svarīgs socializēšanās process.


Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiek nodrošināts trīs Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļās - Kuldīgā, Skrundā un Valtaiķos. Šeit par šiem cilvēkiem rūpējas gan medicīniskais personāls, gan sociālā darba speciālisti, nodrošinot ne tikai aprūpi, bet gādājot par mājīgu vidi, socializēšanos un svētkiem.


Tomēr īpaši nozīmīga ir arī apkārtējās sabiedrības iesaiste - apciemojumi, svētku koncerti, apsveikumi un laba vēlējumi. Un kuru gan neiepriecina no sirds gādāta svētku paciņa un noderīgas dāvanas.


Rudenī, kad sākas tumšais laiks, bet Latvija svin savu dzimšanas dienu, ar dzejas un mūzikas programmu par godu Latvijas Valsts svētkiem, Ilgstošas sociālās aprūpes Skrundas nodaļas cilvēkus sveica Gita Johansone un Guna Jaunzeme, kuras nodaļā jau ir pazīstamas ar savu sirsnību un labestību. Savukārt tuvojoties Ziemassvētku laikam, dāvanas tieši Skrundas nodaļai sarūpējis uzņēmums Inchcape Latvia.


Ziemassvētku koncertu Kuldīgas slimnīcas Skrundas ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā sarūpēja Skrundas Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Martins Samms ar baznīcas kori.


Ziemassvētku koncertu Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes Kuldīgas nodaļā sarūpēja vokālais ansamblis "Vēja balsis".


Ziemassvētku koncertu Valtaiķos bija sarūpējuši Lutriņu Jauktais vokālais ansamblis "Gamma".


Visās trīs Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļās Kuldīgā, Skrundā un Valtaiķos viesojās arī Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvji - Kuldīgas novada domes priekšsēdes vietnieks Artis Roberts un izpilddirektores p.i. Agnese Buka, iepriecinot ar Kuldīgas novada pašvaldības sarūpētajām Ziemassvētku paciņām.


Paldies visiem, kuri svētkos atceras un iepriecina Kuldīgas, Skrundas un Valtaiķu aprūpes nodaļu cilvēkus gan svētkos, gan ikdienā!

bottom of page