top of page

Turpmāk Kuldīgas slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļu vadīs Dr.Bāliņa

06.12.2021.

No šī gada 1.decembra Kuldīgas slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļu vadīs ginekoloģe-dzemdību speciāliste Iveta Bāliņa. Līdz šim nodaļas vadītājas pienākumus veica Dr.Natālija Gailīte.


Dr. Iveta Bāliņa Kuldīgas slimnīcā strādā kopš 2020.gada augusta. Viņa ārstē pacientes gan slimnīcas ginekoloģijas nodaļā, gan ambulatori, kā arī veic dažādas ginekoloģiskās operācijas un grūtnieču uzraudzību un aprūpi.

Nodaļas vadītājas pieredzi Dr.Bāliņa ir ieguvusi, vadot dzemdību/ginekoloģijas nodaļu Ogres rajona slimnīcā.

Strādājot Kuldīgas slimnīcā, viņa priecājas par to, ka šeit ir jūtama labvēlīga un ieinteresēta attieksme. Tas ļoti palīdz darbā, ja ir pieejama diagnostikas aparatūra, ir iespējas veikt gan plānveida, gan akūtās operācijas.

Dr. Bāliņa ļoti augsti novērtē līdzšinējās nodaļas vadītājas Dr. Gailītes veikumu jauno speciālistu piesaistē, stacionāro un ambulatoro pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā Kuldīgas slimnīcā. Sevi vērtē kā vērstu uz sadarbību un cer, ka arī turpmāk nodaļas darba ikdienā varēs rēķināties ar kolēģu - Dr. Gailītes un Dr. Smiltānes - pieredzi, zināšanām un ieinteresētību. Kā nodaļas vadītāja Dr. Bāliņa noteikti būs pieejama nodaļas personālam, t.sk., jaunajiem speciālistiem, jo izprot, cik nozīmīga ir pleca sajūta un iespēja saņemt padomu un praktisku atbalstu.


Attiecībā uz pacientēm, Dr.Bāliņai ir svarīgi, lai Kuldīgas slimnīcas Ginekoloģijas nodaļa varētu sniegt kvalitatīvu un savlaicīgu palīdzību pēc iespējas lielākam pacienšu skaitam. Tāpat, līdz ar kvalitatīvu medicīnisko palīdzību, ļoti nozīmīga ir personāla iejūtīga attieksme:

“Vienmēr ir jāatceras, ka mēs esam mediķi, nevis tiesneši un pret jebkuru pacienti jāizturas ar cieņu.”, uzsver Dr.Bāliņa.

Dr. Bāliņai ir vairāk kā 27 gadu pieredze ginekoloģijā. 20 gadus strādājusi ginekoloģiskajā slimnīcā SIA LAGS centrs, kur veica ambulatorās pieņemšanas, bija dežūrārsts, kā arī operējošais ginekologs. No 2014. gada līdz 2020.gadam strādājusi Ogres slimnīcā, t.sk., bijusi dzemdību/ ginekoloģijas nodaļas vadītāja. No 2010.gada veic ambulatoro pieņemšanu privātpraksē Rīgā.


Vēlam veiksmi, paļāvību un izdošanos, vadot Kuldīgas slimnīcas Ginekoloģijas un dzemdību nodaļu !

Comments


bottom of page