top of page

Kuldīgas novads veicina jauno medicīnas speciālistu piesaisti

01.09.2021.Lai piesaistītu jaunos speciālistus, Kuldīgas novada pašvaldība arī šogad izsludina pieteikšanos uz pašvaldības stipendiju. Medicīnas jomā studējošajiem un rezidentiem noteikts plašs atbalstāmo specialitāšu loks.

Uz pašvaldības stipendiju var pretendēt pilna laika augstākās izglītības studiju programmas pēdējā kursa students, kurš studē Latvijas valsts akreditētā izglītības iestādē, apgūstot akreditētu izglītības programmu. Uz stipendiju tiesīgs pretendēt arī rezidents, kurš iegūst izglītību saskaņā ar akreditētām rezidentūras izglītības programmām medicīnā, kādā no pašvaldības noteiktajām atbalstāmajām specialitātēm un ir noslēdzis līgumu ar Kuldīgas slimnīcu.


Medicīnas jomā 2021. gadā ir noteiktas šādas atbalstāmās specialitātes:

ārsti - internists; gastroenterologs un/vai endoskopists; pediatrs/neonatologs; ķirurgs; traumatologs; ginekologs-dzemdību speciālists; kardiologs; anesteziologs-reanimatologs; fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts; otorinolaringologs;

medicīnas māsas - visas specialitātēs.


Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds atzīmē, ka:

“Jauno mediķu piesaistīšana Kuldīgas slimnīcai ir svarīgs stratēģiskais mērķis. Tā sasniegšanai, slimnīca nodrošina gan prakšu vietas studentiem, gan rezidentūru, gan ir pretimnākoša jaunajiem ārstiem, kuri pēc studiju beigšanas ir ieguvuši ārsta grādu, bet pašreiz nav iespējas studēt rezidentūrā. Kuldīgas slimnīcai ir kvalificēti pieredzējuši speciālisti, kas jaunajiem var sniegt praktiskās zināšanas un sagatavot ārsta darbam. Pašvaldības stipendija ir papildus materiālais stimuls, kas dod cerības turpināt sadarbību ar jauno speciālistu vēl vismaz trīs gadus pēc augstskolas vai rezidentūras beigšanas. Savukārt, jaunajiem speciālistiem tiek dota iespēja ievirzīt savu ārsta vai māsas karjeru, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus Kurzemes reģiona iedzīvotājiem.

Pilna laika augstākās izglītības programmās studējošie Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju mēnesī saņems 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt rezidentūrā studējošie – 100 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Pretendents nevar saņemt pašvaldības stipendiju, ja viņš jau saņem Kuldīgas novada pašvaldības finansējumu studiju maksas segšanai, taču pašvaldības stipendiju var saņemt, ja pretendents jau saņem valsts piešķirto stipendiju. Stipendiju pretendentam piešķirs uz visu atlikušo studiju laiku.


Par stipendijas piešķiršanu pretendents slēgs trīspusēju līgumu ar Kuldīgas novada pašvaldību un SIA Kuldīgas slimnīca, paredzot nostrādāt iestādē vismaz trīs gadus pēc studiju pabeigšanas. 2020. gadā šādu līgumu par stipendijas piešķiršanu parakstīja topošā ginekoloģe, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes dzemdniecības un ginekoloģijas rezidente Linda Freiberga.

 

Pieteikums Kuldīgas novada pašvaldības stipendijas, līdz šī gada 19.oktobrim, iesniedzams personīgi Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai elektroniska dokumenta veidā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīts uz e-pasta adresi dome@kuldiga.lv


Vairāk par nosacījumiem Kuldīgas novada pašvaldības stipendijas saņemšanai šeit.


Aicinām izmantot iespēju pretendēt uz stipendiju un veidot profesionālo karjeru Kuldīgas slimnīcā!

Commenti


bottom of page