top of page

Svētki ilgstošas sociālās aprūpes nodaļās

26.06.2023.

Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļās Kuldīgā, Skrundā un Valtaiķos uzturas seniori un cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, kuru veselība, funkcionālie ierobežojumi un pašaprūpes spējas nav tik pietiekamas, lai spētu patstāvīgi dzīvot mājās. Par šo cilvēku ikdienu un svētkiem gādā nodaļu personāls.


Kopīga svētku svinēšana un tradīciju veidošana cilvēkiem, kuri saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ir svarīgs socializēšanās process. Vieni no visgaidītākajiem kopā sanākšanas brīžiem vasarā ir Līgo svētki.

“Kopīgie svētki ir ļoti svarīgi, jo cilvēki tos gaida. Katra satikšanās ar uzaicinātajiem ciemiņiem – muzikantiem, aktieriem vai bērniem, kuri sniedz priekšnesumus, ir ļoti gaidīta. Mēs Valtaiķos sanākam kopā zem mūsu ozola kuplajiem zariem, baudām sarūpētos priekšnesumus, cienastu. Tie, kuri var, pakustās arī deju solī – kaut vai nedaudz, kaut ar darbinieku palīdzību,” par Līgo tradīcijām Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā “Valtaiķi” stāsta tās vadītāja Gunita Bivbāne.

Viņa ir ievērojusi, ka pirmie brīži, kad sāk skanēt Līgo dziesmas, cilvēkus aizkustina un acīs parādās asaras. Tās ir katram savas atmiņas par jaunību, par piedzīvoto. Svētku sajūta tiek radīta arī tiem cilvēkiem, kuri nespēj iznākt laukā. Viņiem tiek pušķota istaba ar bērzu meijām, pļavu puķēm un kalmēm, īpaši piedomājot, lai istabā ienāk Līgo smarža. Svētku cienasts tiek pienests klāt.


Ilgstošas sociālās aprūpes Skrundas nodaļas cilvēkus šogad Līgo svētkos ielīksmoja Skrundas mūzikas skolas audzēkņi un bērnu popgrupa “BUMS”. Vokālās pedagoģes Gunas Jaunzemes vadībā, bērni dziedāja un spēlēja mūzikas instrumentus. Nodaļas cilvēki saņēma arī saldu pārsteigumu no nodaļas bijušās darbinieces Mudītes Freimanes. Viņa pati jau daudzus gadus dzīvo Anglijā un senioriem uz svētkiem bija atvedusi kafiju, cepumus, konfektes un šokolādes.


Par lustīgu ielīgošanu Kuldīgas nodaļā ar jestru svētku programmu parūpējās Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienība “Rumbiņa”. Pats Līgo pasākums notika nākamajā dienā, kad ar šašliku, sieru un raušiem nodaļas pagalmā tika baudīta mierīga svētku atmosfēra.


Kuldīgas slimnīca Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošina 118 personām. Lai ikvienam klientam saglabātu un iespēju robežās uzlabotu dzīves kvalitāti, personāls rūpējas par to, lai cilvēki paši iesaistītos ikdienas plānošanā, sadzīvisku darbību veikšanā, socializēšanās aktivitātēs. Cienot cilvēka individuālās vajadzības, tiek nodrošināta tāda vide, kas palīdz justies kā mājās.


Kuldīgas slimnīcas vadība pateicas ikvienam šo nodaļu darbiniekam par cieņpilno attieksmi, gādājot par ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējiem. Paldies ikvienam, kurš iesaistījās, lai radītu svētku sajūtu!

Comentarios


bottom of page