top of page
cuska.png

PUBLISKĀ INFORMĀCIJA

PAMATDOKUMENTI

INFORMĀCIJA PAR SIA “KULDĪGAS SLIMNĪCA” 

Juridiskā un faktiskā adrese: Aizputes iela 22, Kuldīga, LV-3301, tālrunis: 63374007

SIA “Kuldīgas slimnīca” kapitāla daļas:

 • 91,58% apmērā pieder Kuldīgas novada Domei, kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Inga Kaltniece,                   633 50628, 28351020, inga.kaltniece@kuldiga.lv 

 • 8,42% apmērā pieder Dienvidkurzemes novada domei - kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Uldis Vārna, 63497974, uldis.varna@dkn.lv

 

SIA “Kuldīgas slimnīca” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

DALĪBNIEKU SAPULCES

10.06.2024.

SIA "Kuldīgas slimnīca" valde paziņo, ka 2024. gada 25. jūnijā, plkst. 11.00 tiek sasaukta SIA “Kuldīgas slimnīca” dalībnieku sapulce.

 

Darba kārtībā:​

 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” 2024.gada budžeta apstiprināšana.

 2. Pirmā ceturkšņa pārskata apstiprināšana

 3. Citi jautājumi.

Norises vieta: SIA “Kuldīgas slimnīca” (administrācijas telpās), Aizputes iela 22, Kuldīga, Kuldīgas novads.

14.03.2024.

SIA "Kuldīgas slimnīca" valde paziņo, ka 2024. gada 27.martā plkst. 13.00 tiek sasaukta SIA “Kuldīgas slimnīca” dalībnieku sapulce.

 

Darba kārtībā:

 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” 2023.gada pārskataapstiprināšana.

 2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” 2024.gada budžeta apstiprināšana.

 3. Citi jautājumi.

Materiāli pie izskatāmajiem jautājumiem tiks izsūtīti līdz 2024.gada 22.martam.

Norises vieta: SIA “Kuldīgas slimnīca” (administrācijas telpās), Aizputes iela 22, Kuldīga, Kuldīgas novads.

27.11.2023.

 

SIA "Kuldīgas slimnīca" valde paziņo, ka 2023. gada 27. novembrī plkst. 13.00 tiek sasaukta SIA “Kuldīgas slimnīca” dalībnieku sapulce. Norises vieta: SIA “Kuldīgas slimnīca” (administrācijas telpās), Aizputes iela 22, Kuldīga, Kuldīgas novads.

Darba kārtībā:

 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” 2023. gada finanšu prognozes un budžeta plāna grozījumi

 2. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana.

 3. Citi jautājumi.

05.09.2023.

 

SIA "Kuldīgas slimnīca" valde paziņo, ka 2023. gada 5. septembrī plkst. 13.00 tiek sasaukta SIA “Kuldīgas slimnīca” dalībnieku sapulce. Norises vieta: SIA “Kuldīgas slimnīca” (administrācijas telpās), Aizputes iela 22, Kuldīga, Kuldīgas novads.

Darba kārtībā:

 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” 2023. gada budžeta plāna grozījumi.

 2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” 2023. gada 1. pusgada operatīvā finanšu pārskata izskatīšana un aktivitāšu plāns finanšu stāvokļa uzlabošanai.

 3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” revidenta apstiprināšana.

 4. Citi jautājumi.

28.04.2023.

 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” 2022. gada budžeta faktiskās izpildes izskatīšana.

 2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” 2023. gada budžeta plāna apstiprināšana.

 3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” 2022. gada finanšu pārskata un Revidenta ziņojuma apstiprināšana.

 4. Citi jautājumi.

15.12.2022.

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” 2022.gada 3. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde.

2. Par 2022. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojuma līguma slēgšanu un zvērināta revidenta ievēlēšanu.

3. Citi jautājumi.

13.09.2022.

1. SIA “Kuldīgas slimnīca” 2022.gada 1.pusgada budžeta faktiskā izpilde;
2. Par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildes nodrošinājumu.

29.07.2022.

 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Kuldīgas slimnīca” valdes darba izvērtēšana.

 2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” iedalīšanu kapitālsabiedrību grupā.

 3. Valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšana.

30.06.2022.

 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību"Kuldīgas slimnīca" 2022 gada I ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde

 2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību"Kuldīgas slimnīca" pamatkapitāla palielināšana

 3. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana

 4. Grozījumi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību"Kuldīgas slimnīca" statūtos un to apstiprināšana.

GADA PĀRSKATI

NEAUDITĒTI STARPPERIODU PĀRSKATI

REVIDENTA SLĒDZIENI

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ

SAŅEMTAIS VALSTS VAI PAŠVALDĪBU BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS

FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI

ZIEDOJUMI

bottom of page