cuska.png

PUBLISKIE DOKUMENTI

PAMATDOKUMENTI

SIA “KULDĪGAS SLIMNĪCA” ĪPAŠUMA STRUKTŪRA

SIA “Kuldīgas slimnīca” kapitāla daļas:

  • 90,83% apmērā pieder Kuldīgas novada Domei,

  • 9,17% apmērā pieder Dienvidkurzemes novada domei.

 

SIA “Kuldīgas slimnīca” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

DALĪBNIEKU SAPULCES

13.09.2022., plkst.13.00

1. SIA “Kuldīgas slimnīca” 2022.gada 1.pusgada budžeta faktiskā izpilde;
2. Par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildes nodrošinājumu.

29.07.2022.

  1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Kuldīgas slimnīca” valdes darba izvērtēšana.

  2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” iedalīšanu kapitālsabiedrību grupā.

  3. Valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšana.

30.06.2022.

  1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību"Kuldīgas slimnīca" 2022 gada I ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde

  2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību"Kuldīgas slimnīca" pamatkapitāla palielināšana

  3. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana

  4. Grozījumi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību"Kuldīgas slimnīca" statūtos un to apstiprināšana.

GADA PĀRSKATI

NEAUDITĒTI STARPPERIODU PĀRSKATI

REVIDENTA SLĒDZIENI

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ

SAŅEMTAIS VALSTS VAI PAŠVALDĪBU BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS

FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI

ZIEDOJUMI