cuska.png

PUBLISKIE DOKUMENTI

PAMATDOKUMENTI

SIA “KULDĪGAS SLIMNĪCA” ĪPAŠUMA STRUKTŪRA

SIA “Kuldīgas slimnīca” kapitāla daļas:

  • 90,83% apmērā pieder Kuldīgas novada Domei,

  • 9,17% apmērā pieder Dienvidkurzemes novada domei.

 

SIA “Kuldīgas slimnīca” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

GADA PĀRSKATI

NEAUDITĒTI STARPPERIODU PĀRSKATI

REVIDENTA SLĒDZIENI

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ

SAŅEMTAIS VALSTS VAI PAŠVALDĪBU BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS

FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI

ZIEDOJUMI