cuska.png

ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES NODAĻA

Kuldīgas slimnīcas ilgstošas sociālās aprūpes nodaļu, jeb pansionātu jau trīs gadus par savām mājām sauc 50 seniori, kuriem nepieciešams sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija. Šis ir viens no jaunākajiem un modernākajiem pansionātiem valstī, nodrošinot iemītniekus ar visu, kas tiem ikdienā nepieciešams.

Dace-Upleja.jpg

Vadītāja

Dace Upleja

Kontaktinformācija:

Adrese: Aizputes iela 22C, Kuldīga, LV-3301

Sociālās aprūpes nodaļas vadītājas tālrunis: 29355059

Sociālā aprūpes nodaļas tālrunis: 29375433

Ikdienas sadzīve

Pansionāts ir drošs un pieejams jebkuram iemītniekam. Klientu ērtībām iekārtotas mūsdienu prasībām atbilstošas telpas ar mājīgām divvietīgām istabiņām ar atsevišķiem sanitārajiem mezgliem. Telpas aprīkotas ar sadzīvei nepieciešamo inventāru, tehniskajiem palīglīdzekļiem, piemēram, palīglīdzekļiem pozicionēšanai, pacēlāju nekustīgiem vai smagākiem senioriem. Personāls iemītniekus aprūpē visu diennakti, ja nepieciešams.

Slimnīcas virtuve četras reizes dienā gatavo gardas un veselīgas maltītes, ņemot vērā vecumu, noteikto diētu un veselības stāvokli. Bet, ja ir vēlme, arī paši seniori pansionāta aprīkotajā virtuvē var kaut ko pagatavot.

Par iemītnieku veselību palīdz rūpēties slimnīcas ārsti, bet pie ārstiem, kuri slimnīcā nepieņem, pansionāta personāls seniorus nogādā. Arī ar medikamentiem ikviens ir nodrošināts, izņemot specializētas zāles; tās jāiegādājas pašiem.

Seniori ir nodrošināti arī ar apģērbu un apaviem, kas tiem nepieciešams, uzturoties telpās vai dodoties ārā. Veļu un individuālo apģērbu personāls regulāri nomaina un izmazgā.

Sakārtota arī pansionāta apkārtne. Seniori var doties pastaigā vai pavadīt laiku teritorijā, kur iekoptas puķu dobes un izveidots atpūtas laukums ar soliem, galdu un grilu. Vecajiem ļaudīm ir iespēja iekopt mazdārziņu un veidot dobes. Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļas atklāšanā jau iestādītas pirmās ābelītes un eglīte, ko Ziemassvētkos greznot, radot svētku noskaņu.

Senioriem svin dzimšanas dienas un atzīmē citus svētkus, cepot cepumus, spēlējot spēles vai sarīkojot koncertus. Divas reizes nedēļā norisinās grupu vingrošana fizioterapeita pavadībā, bet divas reizes mēnesī notiek mūzikas terapija.

 

Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa ir atvērta ikvienam, un vecie ļaudis priecājas par katru, kurš ienāk pārmīt kādu vārdu vai parunā par dzīvi. Vadītāja aicina cilvēkus nekautrēties un nākt ciemos; šeit ikviens ir laipni gaidīts!

Kas var saņemt pakalpojumu?

Sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju sniedz pensijas vecuma personām un personām ar I vai II grupas invaliditāti (izņemot ar psihiska rakstura traucējumiem).

 

Cik maksā uzturēšanās pansionātā?

Uzturēšanās maksa personai divvietīgā istabā mēnesī ir 800 EUR. Taču atsevišķos gadījumos pašvaldība var finansēt seniora uzturēšanās izdevumus, sedzot starpību, kas veidojas pēc tam, kad novirzīti 85% no personas ikmēneša pensijas. Piemēram: ja seniora pensija ir 280 EUR, tad 238 EUR novirza pansionāta apmaksai, bet atlikušos 562 EUR finansē pašvaldība. Savukārt seniora rīcībā paliek 15% no pensijas, kurus viņš var izlietot našķiem vai kādām citām vajadzībām; tās no veikala sagādās personāls.

Kādos gadījumos pašvaldība līdzfinansē uzturēšanos pansionātā?

Gadījumos, ja personai nav apgādnieku vai apgādnieks ir invalīds, seniors, trūcīga vai maznodrošināta persona un nespēj samaksāt par pakalpojumu un aprūpēt senioru, pašvaldība līdzfinansē uzturēšanos pansionātā. Tāpat uz līdzfinansējumu var pretendēt personas, kurām nav materiālu resursu, kurus realizējot var nodrošināt sev aprūpi.

Kā saņemt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu?

Lai saņemtu Kuldīgas novada pašvaldības finansētu pakalpojumu, jāvēršas sociālajā dienestā, kas pieņem lēmumu un sagatavo nepieciešamos dokumentus. Iestājoties sociālās aprūpes nodaļā, līdzi jāņem un jāuzrāda pase, invalīda vai pensionāra apliecība.

Savukārt, lai saņemtu maksas pakalpojumu, nav vajadzīgs sociālā dienesta lēmums, taču nepieciešams personas rakstisks iesniegums, kurā jānorāda problēma un vēlamais risinājums, jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par personas uzņemšanu pansionātā; tāpat nepieciešams psihiatra slēdziens par to, ka personai nav psihiatriska rakstura traucējumu, un līdzi jāņem pase.

Pakalpojumu cenrādis