top of page
cuska.png

ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES NODAĻA "KULDĪGA"

Kuldīgas slimnīcas ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa Kuldīgā, kopš 2016.gada, sniedz māju izjūtu  senioriem un cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. Tajā ir vietas 50 personām, kurām  nepieciešama sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija. Šis ir viens no jaunākajiem un modernākajiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzējiem valstī. 

Dace-Upleja.jpg

Vadītāja

Dace Upleja

Kontaktinformācija:

Adrese: Aizputes iela 22C, Kuldīga, LV-3301

Sociālās aprūpes nodaļas vadītājas tālrunis: 29355059

Sociālās aprūpes nodaļas tālrunis: 29375433

Ikdienas sadzīve

Nodaļas vide ir droša un pieejama jebkuram iemītniekam. Klientu ērtībām iekārtotas mūsdienu prasībām atbilstošas telpas ar mājīgām divvietīgām istabiņām ar atsevišķiem sanitārajiem mezgliem. Telpas aprīkotas ar sadzīvei nepieciešamo inventāru, tehniskajiem palīglīdzekļiem, piemēram, palīglīdzekļiem pozicionēšanai, pacēlāju nekustīgiem vai smagākiem senioriem. Personāls iemītniekus aprūpē visu diennakti, ja nepieciešams.

Slimnīcas virtuve četras reizes dienā gatavo gardas un veselīgas maltītes, ņemot vērā vecumu, noteikto diētu un veselības stāvokli. Bet, ja ir vēlme, arī paši seniori nodaļas  virtuvē var kaut ko pagatavot.

Par iemītnieku veselību palīdz rūpēties slimnīcas ārsti, bet pie ārstiem, kuri slimnīcā nepieņem, nodaļas personāls seniorus nogādā. Arī ar medikamentiem ikviens ir nodrošināts, izņemot specializētas zāles; tās jāiegādājas pašiem.

Seniori ir nodrošināti arī ar apģērbu un apaviem, kas tiem nepieciešams, uzturoties telpās vai dodoties ārā. Veļu un individuālo apģērbu personāls regulāri nomaina un izmazgā.

Sakārtota arī apkārtne. Seniori var doties pastaigā vai pavadīt laiku teritorijā, kur iekoptas puķu dobes un izveidots atpūtas laukums ar soliem, galdu un grilu. 

Senioriem svin dzimšanas dienas un atzīmē citus svētkus, cepot cepumus, spēlējot spēles vai sarīkojot koncertus. Divas reizes mēnesī notiek mūzikas terapija.

 

Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa ir atvērta ikvienam, un vecie ļaudis priecājas par katru, kurš ienāk pārmīt kādu vārdu vai parunā par dzīvi. Vadītāja aicina cilvēkus nekautrēties un nākt ciemos; šeit ikviens ir laipni gaidīts!

Kas var saņemt pakalpojumu?

Sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju sniedz pensijas vecuma personām un personām ar I vai II grupas invaliditāti (izņemot ar psihiska rakstura traucējumiem).

 

Cik maksā uzturēšanās ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā?

Uzturēšanās maksa personai divvietīgā istabā ar 2024. gada 1. aprīli noteikta 48,90 EUR diennaktī. 

Personām, kurām līdz iestāšanās nodaļā, ir bijusi deklarētā dzīvesvieta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, (tai skaitā Skrundas un Alsungas novada pašvaldībās), tiek piemērota maksa 43,90 EUR diennaktī.

Esošajiem klientiem, kuri nodaļā ir iestājušies līdz 31.12.2022., tiek piemērota maksa 41,90 EUR diennaktī.

Kādos gadījumos pašvaldība līdzfinansē ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu?

Gadījumos, ja personai nav apgādnieku vai apgādnieks ir invalīds, seniors, trūcīga vai maznodrošināta persona un nespēj samaksāt par pakalpojumu un aprūpēt senioru, pašvaldība līdzfinansē uzturēšanos pansionātā. Tāpat uz līdzfinansējumu var pretendēt personas, kurām nav materiālu resursu, kurus realizējot var nodrošināt sev aprūpi. 

Kā saņemt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu?

Lai saņemtu  pašvaldības finansētu pakalpojumu, jāvēršas savas dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā, kas pieņem lēmumu un sagatavo nepieciešamos dokumentus. Iestājoties sociālās aprūpes nodaļā, līdzi jāņem un jāuzrāda pase, invalīda vai pensionāra apliecība.

Savukārt, lai saņemtu maksas pakalpojumu, nav vajadzīgs sociālā dienesta lēmums, taču nepieciešams personas rakstisks iesniegums, kurā jānorāda problēma un vēlamais risinājums, jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par personas uzņemšanu pansionātā; tāpat nepieciešams psihiatra slēdziens par to, ka personai nav psihiatriska rakstura traucējumu, un līdzi jāņem pase.

bottom of page