cuska.png

PACIENTU ANKETA

Aptauja ir anonīma, un tā slimnīcai palīdzēs novērtēt pacientu apmierinātību par saņemtajiem pakalpojumiem, uzlabot kvalitāti un ieviest izmaiņas, balstoties uz anketā sniegto informāciju.

 

Anketu iespējams aizpildīt elektroniski:

  • Par stacionārā saņemtajiem pakalpojumiem šeit

  • Par ambulatori saņemtajiem pakalpojumiem šeit

Kuldīgas slimnīca aicina pacientus aizpildīt anketu par pieredzi un saņemto ambulatoro vai stacionāro pakalpojumu kvalitāti.