top of page
cuska.png

PACIENTU ANKETA

Kuldīgas slimnīca aicina pacientus aizpildīt anketu par pieredzi un saņemto ambulatoro vai stacionāro pakalpojumu kvalitāti.

Aptauja ir anonīma, un tā slimnīcai palīdzēs novērtēt pacientu apmierinātību par saņemtajiem pakalpojumiem, uzlabot kvalitāti un ieviest izmaiņas, balstoties uz anketā sniegto informāciju.

 

Anketu iespējams aizpildīt elektroniski:

  • Par stacionārā saņemtajiem pakalpojumiem šeit

  • Par ambulatori saņemtajiem pakalpojumiem šeit

bottom of page