top of page
cuska.png

VESELĪBAS APRŪPE MĀJĀS

Medicīniskā aprūpe mājās ir sertificētu māsu vai ārstu palīgu (feldšeru) sniegts profesionāls veselības aprūpes pakalpojums, kuru sniedz pacientiem dzīves vietā viņu saslimšanas ,traumu vai funkcionālās nespējas gadījumos (28.08. 2018. MK noteikumi Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 3.4. p.).

Medicīnisko aprūpi nodrošina reģistrētas sertificētas māsas ar vismaz trīs gadu praktisku darba pieredzi, kuras atbilstoši kompetencei:

Kontaktinformācija:

Pakalpojuma pieteikšana: darba dienās 8.00-16.00

Aprūpe notiek: katru dienu 8.00-17.00, brīvdienās un svētku dienās 8.00-13.00

Medicīniskās aprūpes mājās koordinatora tālr. 29485100

 • Plāno pacientu aprūpi;

 • Veic nozīmētās diagnostikas un ārstniecības manipulācijas – injekcijas, infūzijas, pārsiešanas, asins analīžu parauga noņemšanu, perorālo medikamentu sadalījumu;

 • Veic pacientu paliatīvo aprūpi;

 • Sadarbojas ar pacienta ģimenes ārstu;

 • Dokumentē aprūpes procesu atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīniskās un uzskaites; dokumentācijas lietvedības kārtību ārstniecības iestādē.

Medicīnisko aprūpi mājās sniedz, ja pacientam ir nepieciešama regulāra ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet medicīnisku indikāciju dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē ambulatorās aprūpes saņemšanai.


Medicīnisko aprūpi mājās var saņemt, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums vai ārstniecības iestādes nosūtījums pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra un nosūtījumā norādīta šāda informācija:

 • Diagnoze, kuras dēļ nepieciešama veselības aprūpe mājās;

 • Diagnoze, kuras dēļ ir pārvietošanās traucējumi;

 • Ārstējošā ārsta norādījumi veselības aprūpei mājās, tai skaitā medikamentu lietošanai;

 • Laika posms, kurā jānodrošina aprūpe mājās.

Medicīniskā aprūpe mājās tiek sniegta pacientiem, ja

 • personai ir hroniska slimība un pārvietošanās traucējumi medicīnisko indikāciju dēļ;

 • persona ir izrakstīta no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās.

Medicīniskās aprūpes mājās ilgums

 

 • pēc dažādām ķirurģiskām manipulācijām aprūpe ilgst līdz 10 kalendārām dienām, ja nav medicīnisko indikāciju tās veikšanai ilgāk;

 • personai ar hronisku slimību un pārvietošanās traucējumiem medicīnisku indikāciju dēļ vienas epizodes ilgums veselības aprūpes pakalpojumiem mājās ir līdz 30 kalendārām dienām;

 • ja medicīniskās aprūpes pakalpojums mājās ir nepieciešams ilgāk par vienu mēnesi, tad māsa iesniedz ģimenes ārstam aprūpes rezultātus, kurš pēc pacienta apmeklējuma sniedz atzinumu – turpināt vai pārtraukt veselības aprūpi mājās.

Samaksa par medicīnisko aprūpi mājās


Pacients ir atbrīvots no maksājuma par pakalpojumu, bet pacientam ir jāiegādājas ģimenes ārsta vai speciālista nozīmētos medikamentus un medicīnas preces, kas nepieciešanas, lai sniegtu medicīnisko aprūpi mājās.


 

majas-aprupe.jpg
bottom of page