cuska.png

VAKANCES

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA "Kuldīgas slimnīca" (reģistrācijas Nr. 50003197651, juridiskā adrese: Aizputes iela 22 Kuldīga LV-3301) valdes priekšsēdētāja amatu

SIA "Kuldīgas slimnīca"

valdes priekšsēdētājs /-ja

 63320216

Ina.Firsova@ kuldiga.lv

Pretendentiem jāiesniedz:

1.motivēta pieteikuma vēstule;

2. CV atbilstoši  formai

CV paraugs.docx

3. apliecinājums

Apliecinājuma forma.docx

4. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar  nolikumu

5. valsts valodas prasmes apliecību saskaņā ar  nolikumu

 

Piedāvājam:

 • darba vietu Kuldīgā, Aizputes ielā-22

 • iespēju vadīt un attīstīt perspektīvu ārstniecības iestādi 

 • atalgojumu (bruto) - 4000 eiro 

 • pieredzējušas un profesionālas komandas atbalstu

Prasības:  saskaņā ar  nolikumu - skatīt šeit.

Dokumentus dalībai kandidātu atlases procesā lūdzam iesniegt:

 

 līdz 2022.gada 17.oktobrim

Dokumenti iesniedzami vienā no šiem veidiem: 

 • elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi nominacija@kuldigasnovads.lv

 • personīgi parakstītus pa pastu, nosūtot uz adresi: Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301,

 • iesniedzot klātienē Kuldīgas novada pašvaldībā ar norādi “SIA “Kuldīgas slimnīca” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlasei” – Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

 

Informācija pa tālr.  63320216  

Vispārējās aprūpes māsa ar specializāciju bērnu aprūpē

Profesijas kods:3221 01, specialitātes kods n121

63374007, 29469816

Pretendentiem jāiesniedz: motivācijas vēstule, īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).

Pienākumi: jaundzimušo aprūpe dzemdību nodaļā

 

Prasības:

 • profesionālā vidējā vai augstākā izglītība

 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā

 • bērnu aprūpes māsas sertifikāts vai dokuments par specializāciju bērnu aprūpē

 

Piedāvājam:

 • darbinieka amats uz nenoteiktu laiku, pilna slodze saskaņā ar dežūru grafiku

 • atalgojums sākot no 1032 eiro mēnesī, stundas likme – 6,14 eiro

 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas.

Ārsti

29693238

 • internists (samaksa sākot no 1500 EUR (par slodzi), vai 8,96 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir),

 • anesteziologs-reanimatologs (samaksa sākot no 1500 EUR (par slodzi), vai 8,96 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir),

 • neirologs (samaksa sākot no 1500 EUR (par slodzi), vai 8,96 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir),

 • neatliekamās palīdzības ārsts, internists, ģimenes ārsts dežūrām uzņemšanas nodaļā (samaksa sākot no 1500 EUR (par slodzi), vai 8,96 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir),

 • ginekologs - dzemdību speciālists (samaksa sākot no 1500 EUR (par slodzi), vai 8,96 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir).

 • traumatologs - (samaksa sākot no 1500 EUR (par slodzi), vai 8,96 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir).

 • ķirurgs - (samaksa sākot no 1500 EUR (par slodzi), vai 8,96 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir).

 • endoskopists (samaksa par gabala darbu).

Ergoterapeits

Rehabilitācijas nodaļā

26289381

 • darbs uz noteiktu laiku (līdz 2 gadiem),

 • nepieciešams reģistrs ārstniecības personu reģistrā,

 • vēlams sertifikāts specialitātē un pieredze darbā,

 • samaksa :akordalga

Aprūpētājs uz laiku   Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā

29355059

Iesniedzamie dokumenti : 

Izglītību apliecinošs dokuments. 

Pienākumi:

 • Pamatvajadzību nodrošināšana atbilstoši klienta individuālajam aprūpes plānam, attīstības līmenim un vecumam un sociālā darba speciālistu norādījumiem.

 • Higiēnas procedūru nodrošināšana atbilstoši klienta attīstības līmenim un vecumam.

 • Individuālo vajadzību nodrošināšana atbilstoši klienta attīstības līmenim un vecumam.

 • Dzīves kvalitātes uzturēšana.

 • Drošas vides veidošana/nodrošināšana pakalpojuma sniegšanas laikā.

Prasības :

 • Vēlama vidējā vai vidējā profesionālā izglītība aprūpes jomā.

 • Vēlama pieredze aprūpes jomā.

 • Teicamas latviešu valodas zināšanas.

 • Prasme sarunāties ar veciem cilvēkiem viegli saprotamā sarunvalodā.

 • Prasme organizēt savu darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

 • Augsta atbildības sajūta.

 • Covid - 19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikāts

Darba laiks: 

summētais darba laiks saskaņā ar grafiku, uz noteiktu laiku.

Atalgojums: 

3,76 EUR /stundā bruto, piemaksas par nakts darbu (ja tāds ir saskaņā ar grafiku)

Sociālais rehabilitētājs   Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā

29355059

Piedāvājam:​

 • nepilns darba laiks (20h nedēļā),

 • prasības: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā,

 • alga: 375 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pienākumi: 

 • sadarbībā ar klientu izstrādāt un īstenot sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā,

 • noteikt klienta sociālo prasmju un sociālo aktivitāšu līmeni, veicināt klienta līdzdalību sociālo prasmju saglabāšanā,

 • dokumentēt sociālās rehabilitācijas procesu klienta kartē, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām,

Pretendentiem jāiesniedz: motivācijas vēstule, īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).

 • palīdzēt klientam uzlabot esošās pašaprūpes un higiēnas iemaņas un saglabāt zudušās sociālās prasmes,

 • organizēt klienta brīvo laiku, svētku svinēšanu, radošās nodarbības un veicināt klienta līdzdalību,

 • mācīt zaudētās prasmes un iemaņas, censties klientā no jauna radīt interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot, rūpēties par personīgo higiēnu, orientēties telpā, apkārtējā vidē apgūt saskarsmi ar citiem cilvēkiem.

© 2020 KULDĪGAS SLIMNĪCA

logo-ar-uzrakstu.png

+371 63374000