top of page

VAKANCES

cuska.png

Māsa

(Vispārējās aprūpes māsa)

Profesijas kods: 2221  46, specialitātes kods n120

63374007

Pretendentiem jāiesniedz:

1.motivācijas vēstule, norādot vēlamo nodaļu ;

2. CV 

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 

Dokumentus līdz lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv 

Pieteikšanās līdz 08.09.2023.

Piedāvājam:

 • pilna laika darbu Kuldīgā, Aizputes ielā-22;

 • stabilu atalgojumu  - no 7 eiro/stundā;

 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika (pamatdarbā esošam personālam);

 • darbu uz attīstību orientētā iestādē;

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas.

 • dienesta dzīvokli

Pienākumi:

 • veikt pacienta veselības stāvokļa novērtēšanu, novērošanu, medicīniskās palīdzības sniegšanu;

 • iespēju robežās nodrošināt komfortablu un drošu vidi pacientam;

 • nodrošināt un īstenot veselības aprūpes procesu pacientiem, veikt klīniskās procedūras medikamentozo aprūpi;

 • ievērot infekciju kontroles principus;

 • dokumentēt pacienta veselības aprūpes procesu un ārstniecisko manipulāciju izpildi stacionārā;

 • sniegt psihoemocionālo atbalstu un izglītot pacientus un viņu tuviniekus hronisku vai akūtu slimību gadījumā;

 • sagatavot pacientu diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām;

 • nodrošināt konfidencialitāti, datu aizsardzību un pacientu tiesības profesionālajā darbībā;

 • iesaistīties veselības aprūpes pārmaiņu un slimnīcas attīstības procesos.

Prasības:

 • vidējā profesionālā izglītība vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība māsszinībās vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē;

 • māsas (vispārējās aprūpes māsas) kvalifikācija un esi reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā;

 • labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;

 • spēja sadarboties komandā, kā arī  patstāvīgi organizēt un nodrošināt pacienta veselības aprūpes procesu;

 • izpratne par pacienta drošības pamatprincipiem;

 • spēja ātri reaģēt un rīkoties neatliekamās situācijās;

 • izpratne par infekciju kontroles pasākumiem;

 • augsta atbildības izjūta un  precizitāte darba pienākumu izpildē;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

 • vēlme profesionāli pilnveidoties un iesaistīties pārmaiņu procesos;

 • darba pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Māsas palīgs

Profesijas kods: 5321  03

specialitātes kods n70

63374007

Pretendentiem jāiesniedz:

1.motivācijas vēstule, norādot vēlamo nodaļu ;

2. CV 

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 

Dokumentus līdz lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv 

Pieteikšanās līdz 08.09.2023.

Piedāvājam:

 • pilna laika darbu uz nenoteiktu laiku Kuldīgas slimnīcā, Kuldīgā, Aizputes ielā-22;

 • stabilu atalgojumu  - no 4.83 eiro/stundā;

 • veselības apdrošināšanu;

 • darbu uz attīstību orientētā iestādē;

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas.

 

Pienākumi:

 • piedalīties pacientu sagatavošanā uzņemšanai stacionārā;

 • veikt pacientu aprūpi un pamatvajadzību, t.sk., ēdienreižu nodrošināšanu saskaņā ar māsas norādījumiem;

 • veikt pacientiem higiēnas procedūras;

 • veikt pacientu transportēšanu un pārvietošanu uz slimnīcas nodaļām.

 • piedalīties diagnostisko un ārstniecisko procedūru nodrošināšanā saskaņā ar ārsta vai māsas norādījumiem

 • rūpēties par pacientu pamatvajadzību nodrošināšanu;

 • ievērot infekciju kontroles principus;

 • nodrošināt konfidencialitāti, datu aizsardzību un pacientu tiesības profesionālajā darbībā;

 • sadarboties ar personālu veselības aprūpes pārmaiņu un slimnīcas attīstības procesos.

 

Prasības:

 • māsas palīga kvalifikācija un reģistrācija Ārstniecības personu valsts reģistrā;

 • teicamas saskarsmes prasmes

 • spēja sadarboties komandā, kā arī  patstāvīgi organizēt un nodrošināt pacienta aprūpes procesu;

 • izpratne par pacienta drošības pamatprincipiem;

 • spēja ātri reaģēt un rīkoties neatliekamās situācijās;

 • izpratne par infekciju kontroles pasākumiem;

 • augsta atbildības izjūta un  precizitāte darba pienākumu izpildē;

 • pieredze māsas palīga, sanitāra vai slimnieku kopēja darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

UZ NOTEIKTU LAIKU !!!

Vecākā māsa Centrālās sterilizācijas nodaļā

Profesijas kods: 2221  01, specialitātes kods n120

63374007

Pretendentiem jāiesniedz:

1.motivācijas vēstule

2. CV 

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 

Dokumentus  lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv 

Piedāvājam:

 • pilna laika darbu Kuldīgā, Aizputes ielā-22;

 • stabilu atalgojumu  - 1200 eiro mēnesī

 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika (pamatdarbā esošam personālam)

 • darbu uz attīstību orientētā iestādē;

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas.

 • dienesta dzīvokli

Pienākumi:

 • plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt materiālu un instrumentu sterilizāciju un dezinfekcija atbilstoši tehnoloģijas standartam.

 • Nodrošināt uzraudzību par visu sterilizācijas procesu nodaļā.

 • Plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt centrālās  sterilizācijas nodaļas darbinieku darbu.

 • Organizēt, vadīt un kontrolēt sanitāri epidemioloģiskā režīma ievērošanu centrālās sterilizācijas nodaļā.

 • Veikt  medicīnas instrumentu un materiālu sterilizāciju.

 • Veikt dezinfekcijas kontroli.

 • Iesaistīties veselības aprūpes pārmaiņu un slimnīcas attīstības procesos.

Prasības:

 • vidējā profesionālā izglītība vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība māsszinībās vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē;

 • māsas (vispārējās aprūpes māsas) kvalifikācija un esi reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā;

 • labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;

 • izpratne par infekciju kontroles pasākumiem;

 • izpratne par sterilizācijas procesu un pretepidemioloģiskā režīma prasībām ārstniecības iestādē;

 • izpratne par medicīnisko ierīču apriti un apstrādi;

 • augsta atbildības izjūta un  precizitāte darba pienākumu izpildē;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

 • vēlme profesionāli pilnveidoties un iesaistīties pārmaiņu procesos;

 • pieredze darbā ārstniecības iestādes sterilizācijas nodaļā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pediatrs (dežūrpediatrs)

Profesijas kods: 5142 09 

specialitātes kods P 15

63374007

Pretendentiem jāiesniedz:

1.motivācijas vēstule, norādot vēlamo nodaļu ;

2. CV 

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 

Dokumentus līdz lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv 

Piedāvājam:

 • darba vietu Kuldīgā, Aizputes ielā-22

 • stabilu atalgojumu (stundas likme sākot no 11,00 eur/h)

 • piemaksa atbilstoši MK par darbu paaugstinātos stresa apstākļos un darbu naktī

 • darbu uz attīstību orientētā iestādē;

 • pieredzējušas un profesionālas komandas atbalstu;

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas.

 • dienesta dzīvokli

 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika (pamatdarbā esošam personālam)

 

Pienākumi:

 • pacientu apskate un ārstēšana uzņemšanas nodaļā;

 • pacientu observācija bērnu nodaļā;

 • pēc plkst. 16.00 un līdz 8.00 rītā kā atbildīgais pediatrs par bērniem bērnu nodaļā un dzemdību nodaļā;

 • brīvdienās un svētku dienās uzņemšanas nodaļas pacientu apskate un ārstēšana, kā arī vizīte pie visiem pacientiem bērnu nodaļā un jaundzimušo apskate dzemdību nodaļā.

Prasības:

 • reģistrācija ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;

 • pediatra izglītība vai pediatrijas rezidentūra (sākot no trešā kursa);

 • izpratne par veselības aprūpes sistēmu valstī, vēlama darba pieredze līdzīgā amatā;
  - valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

 • labas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes;
  - spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros;

 • laba psiholoģiskā noturība stresa situācijās, spēja risināt problēmsituācijas, gatavība strādāt ārkārtas un paaugstināta stresa apstākļos;

 • vēlme profesionāli pilnveidoties un sekot uz pierādījumiem balstītas medicīnas aktualitātēm.

Ergoterapeits

(profesijas kods 2262  01)

Rehabilitācijas nodaļā

26289381

Piedāvājam:

 • Darbu mūsdienīgā rehabilitācijas nodaļā

 • Akordalgu atkarībā no paveiktā

 • Veselības apdrošināšanu

 • Līdzdalību nodaļas attīstībā

 • Profesionālās pilnveides iespējas

 • Pieredzējušas komanda atbalstu

 • Dienesta dzīvokli

Sagaidām:

 • Profesionālā izglītība veselības aprūpē

 • Ergoterapeita kvalifikācija

 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā

 • Labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes

 • Spēja sadarboties komandā un elastīgi reaģēt uz pārmaiņām

 • Izpratne par vides pieejamību, ergonomiku un tehniskajiem palīglīdzekļiem

 • Augsta atbildības izjūta un precizitāte

 • Valsts valodas zināšanas

 • Vēlme profesionāli pilnveidoties un iesaistīties pārmaiņu procesos

Ārsti

63374007

 • pediatrs 

 • internists 

 • anesteziologs-reanimatologs 

 • neirologs

 • ginekologs - dzemdību speciālists 

Darba vieta - Aizputes iela -22, Kuldīga

Darba samaksa - sākot no 11.00 EUR/stundā

Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika (pamatdarbā esošam personālam)

Darba laiks - summētais darba laiks saskaņā ar iepriekš noteiktu darba grafiku

Dienesta dzīvoklis.

Pretendentiem jāiesniedz:

1.motivācijas vēstule, norādot specialitāti

2. CV 

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 

Dokumentus līdz lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv 

© 2020 KULDĪGAS SLIMNĪCA

logo-ar-uzrakstu.png

+371 63374000

cuska.png
bottom of page