top of page

VAKANCES

cuska.png

Vecākā māsa Centrālās sterilizācijas nodaļā

uz noteiktu laiku

Profesijas kods: 2221  01, specialitātes kods n120

63374002

Pretendentiem jāiesniedz:

1.motivācijas vēstule

2. CV 

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 

Dokumentus līdz 25.01.2023. lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv 

Piedāvājam:

 • pilna laika darbu Kuldīgā, Aizputes ielā-22;

 • stabilu atalgojumu  - 1300 eiro mēnesī

 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;

 • darbu uz attīstību orientētā iestādē;

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas.

Pienākumi:

 • plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt materiālu un instrumentu sterilizāciju un dezinfekcija atbilstoši tehnoloģijas standartam.

 • Nodrošināt uzraudzību par visu sterilizācijas procesu nodaļā.

 • Plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt centrālās  sterilizācijas nodaļas darbinieku darbu.

 • Organizēt, vadīt un kontrolēt sanitāri epidemioloģiskā režīma ievērošanu centrālās sterilizācijas nodaļā.

 • Veikt  medicīnas instrumentu un materiālu sterilizāciju.

 • Veikt dezinfekcijas kontroli.

 • Iesaistīties veselības aprūpes pārmaiņu un slimnīcas attīstības procesos.

Prasības:

 • vidējā profesionālā izglītība vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība māsszinībās vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē;

 • māsas (vispārējās aprūpes māsas) kvalifikācija un esi reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā;

 • labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;

 • izpratne par infekciju kontroles pasākumiem;

 • izpratne par sterilizācijas procesu un pretepidemioloģiskā režīma prasībām ārstniecības iestādē;

 • izpratne par medicīnisko ierīču apriti un apstrādi;

 •  

 • augsta atbildības izjūta un  precizitāte darba pienākumu izpildē;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

 • vēlme profesionāli pilnveidoties un iesaistīties pārmaiņu procesos;

 • pieredze darbā ārstniecības iestādes sterilizācijas nodaļā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Vispārējās aprūpes māsa

ķirurģijas un traumatoloģijas nodaļā

Profesijas kods: 2221  46, specialitātes kods n120

63374002

Vispārējās aprūpes māsa

ginekoloģijas nodaļā

Profesijas kods: 2221  46, specialitātes kods n120

63374002

Pretendentiem jāiesniedz:

1.motivācijas vēstule, norādot vēlamo nodaļu ;

2. CV 

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 

Dokumentus līdz 25.01.2023. lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv 

Piedāvājam:

 • pilna laika darbu Kuldīgā, Aizputes ielā-22;

 • stabilu atalgojumu  - 1040 eiro; 6.18 eiro/stundā;

 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;

 • darbu uz attīstību orientētā iestādē;

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas.

Pienākumi:

 • veikt pacienta veselības stāvokļa novērtēšanu, novērošanu, medicīniskās palīdzības sniegšanu;

 • iespēju robežās nodrošināt komfortablu un drošu vidi pacientam;

 • nodrošināt un īstenot veselības aprūpes procesu pacientiem, veikt klīniskās procedūras medikamentozo aprūpi;

 • ievērot infekciju kontroles principus;

 • dokumentēt pacienta veselības aprūpes procesu un ārstniecisko manipulāciju izpildi stacionārā;

 • sniegt psihoemocionālo atbalstu un izglītot pacientus un viņu tuviniekus hronisku vai akūtu slimību gadījumā;

 • sagatavot pacientu diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām;

 • nodrošināt konfidencialitāti, datu aizsardzību un pacientu tiesības profesionālajā darbībā;

 • iesaistīties veselības aprūpes pārmaiņu un slimnīcas attīstības procesos.

Prasības:

 • vidējā profesionālā izglītība vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība māsszinībās vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē;

 • māsas (vispārējās aprūpes māsas) kvalifikācija un esi reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā;

 • labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;

 • spēja sadarboties komandā, kā arī  patstāvīgi organizēt un nodrošināt pacienta veselības aprūpes procesu;

 • izpratne par pacienta drošības pamatprincipiem;

 • spēja ātri reaģēt un rīkoties neatliekamās situācijās;

 • izpratne par infekciju kontroles pasākumiem;

 • augsta atbildības izjūta un  precizitāte darba pienākumu izpildē;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

 • vēlme profesionāli pilnveidoties un iesaistīties pārmaiņu procesos;

 • piesakoties darbam ķirurģijas nodaļā, pieredze darbā ar ķirurģijas pacientiem tiks uzskatīta par priekšrocību;

 • piesakoties darbam ginekoloģijas nodaļā, vecmātes specialitāte tiks uzskatīta par priekšrocību.

Vispārējās aprūpes māsa 

dzemdību nodaļā 

Profesijas kods: 2221  46, specialitātes kods n120

63374002

Pretendentiem jāiesniedz:

1.motivācijas vēstule, norādot nodaļu;

2. CV 

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 

Dokumentus līdz 25.01.2023. lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv  

Piedāvājam:

 • pilna laika darbu Kuldīgā, Aizputes ielā-22;

 • stabilu atalgojumu  - 1040 eiro; 6.18 eiro/stundā;

 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;

 • darbu uz attīstību orientētā iestādē;

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas.

Pienākumi:

 • veikt jaundzimušā veselības stāvokļa izvērtēšanu, novērošanu, medicīniskās palīdzības sniegšanu;

 • iespēju robežās nodrošināt komfortablu un drošu vidi jaundzimušā aprūpei;

 • veikt klīniskās procedūras, profilaktisko aprūpi, ārsta nozīmēto medikamentozo aprūpi;

 • sagatavot jaundzimušo diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām,

 • ievērot infekciju kontroles principus;

 • sniegt psihoemocionālo atbalstu un savas kompetences ietvaros izglītot vecākus jaundzimušā aprūpē;

 • dokumentēt jaundzimušā veselības aprūpes procesu un ārstniecisko manipulāciju izpildi stacionārā

 • nodrošināt konfidencialitāti, datu aizsardzību un pacientu tiesības profesionālajā darbībā;

 • iesaistīties veselības aprūpes pārmaiņu un slimnīcas attīstības procesos.

Prasības:

 • vidējā profesionālā izglītība vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība māsszinībās vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē;

 • māsas (vispārējās aprūpes māsas) kvalifikācija un esi reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā;

 • atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta prasībām;

 • labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;

 • spēja sadarboties komandā, kā arī  patstāvīgi organizēt un nodrošināt pacienta veselības aprūpes procesu;

 • izpratne par pacienta drošības pamatprincipiem;

 • spēja ātri reaģēt un rīkoties neatliekamās situācijās;

 • izpratne par infekciju kontroles pasākumiem;

 • augsta atbildības izjūta un  precizitāte darba pienākumu izpildē;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

 • vēlme profesionāli pilnveidoties un iesaistīties pārmaiņu procesos;

 • specialitāte bērnu aprūpē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Ārsti

29693238

 • internists (samaksa sākot no 1570 EUR (par slodzi), vai 9,34 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir),

 • anesteziologs-reanimatologs (samaksa sākot no 1570 EUR (par slodzi), vai 9,34 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir),

 • neirologs (samaksa sākot no 1570 EUR (par slodzi), vai 9,34 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir),

 • neatliekamās palīdzības ārsts, internists, ģimenes ārsts dežūrām uzņemšanas nodaļā (samaksa sākot no 1570 EUR (par slodzi), vai 9,34 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir),

 • ginekologs - dzemdību speciālists (samaksa sākot no 1570 EUR (par slodzi), vai 9,34 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir).

 • traumatologs - (samaksa sākot no 1570 EUR (par slodzi), vai 9,34 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir).

 • ķirurgs - (samaksa sākot no 1570 EUR (par slodzi), vai 9,34 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir).

 • endoskopists (samaksa par gabala darbu).

Ergoterapeits

Rehabilitācijas nodaļā

26289381

 • darbs uz noteiktu laiku (līdz 2 gadiem),

 • nepieciešams reģistrs ārstniecības personu reģistrā,

 • vēlams sertifikāts specialitātē un pieredze darbā,

 • samaksa :akordalga

Sociālais rehabilitētājs   Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā

29355059

Pretendentiem jāiesniedz: motivācijas vēstule, īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).

Piedāvājam:​

 • nepilns darba laiks (20h nedēļā),

 • prasības: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā,

 • alga: 375 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pienākumi: 

 • sadarbībā ar klientu izstrādāt un īstenot sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā,

 • noteikt klienta sociālo prasmju un sociālo aktivitāšu līmeni, veicināt klienta līdzdalību sociālo prasmju saglabāšanā,

 • dokumentēt sociālās rehabilitācijas procesu klienta kartē, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām,

 • palīdzēt klientam uzlabot esošās pašaprūpes un higiēnas iemaņas un saglabāt zudušās sociālās prasmes,

 • organizēt klienta brīvo laiku, svētku svinēšanu, radošās nodarbības un veicināt klienta līdzdalību,

 • mācīt zaudētās prasmes un iemaņas, censties klientā no jauna radīt interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot, rūpēties par personīgo higiēnu, orientēties telpā, apkārtējā vidē apgūt saskarsmi ar citiem cilvēkiem.

© 2020 KULDĪGAS SLIMNĪCA

logo-ar-uzrakstu.png

+371 63374000

bottom of page