top of page

VAKANCES

cuska.png

Māsa

(Vispārējās aprūpes māsa)

LR profesiju klasifikatora kods 2221 46

29355059   ISAN Kuldīga

63374007  Administrācija

Pretendentiem jāiesniedz:

 1. Pieteikuma vēstule;

 2. īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);

 3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā, 3. st.) vai ISAN “Kuldīga”, Aizputes iela 22C, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV‑3330, vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv līdz 2024. gada 19. jūlijam, plkst. 17.00

Piedāvājam:

 • Normālā darba laika darbu pēc iepriekš saskaņota darba grafika (dienas dežūras) SIA “Kuldīgas slimnīca” ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā “Kuldīga” (Aizputes ielā 22C, Kuldīgā, Kuldīgas nov.);

 • kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu: stundas tarifa likme (bruto) no 7,35 EUR/stundā) un sociālās garantijas;

 • piemaksas atbilstoši darba likumdošanai, koplīgumam un iekšējiem normatīvajiem aktiem;

 • darbu uz attīstību orientētā iestādē;

 • tālākizglītības kursu un sertifikācijas/resertifikācijas izmaksu segšanu;

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas;

 • veselības apdrošināšanu pēc 1 nostrādāta gada.

Tavos pienākumos būs:

 • veikt pacienta/klienta veselības stāvokļa novērtēšanu, novērošanu, izmeklēšanu un medicīniskās palīdzības sniegšanu;

 • sagatavot pacientu/klientu diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām, veikt dažādas injekcijas un manipulācijas, ievērojot aseptiku un antiseptiku;

 • iespēju robežās nodrošināt komfortablu un drošu vidi pacientam;

 • dokumentēt pacienta/klienta veselības aprūpes procesu un ārstniecisko manipulāciju izpildi;

 • kvalitatīvi, droši un precīzi lietot darbam nepieciešamās iekārtas un aparatūru;

 • ievērot infekciju kontroles principus;

 • izvērtēt pacienta/klienta biopsihosociālās vajadzības un sniegt psihoemocionālo atbalstu;

 • nodrošināt konfidencialitāti, datu aizsardzību un pacientu/klientu tiesības profesionālajā darbībā;

 • iesaistīties veselības aprūpes pārmaiņu un slimnīcas attīstības procesos.

 

Mēs sagaidām, ka Tev ir:

 • vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā medicīniskā izglītība;

 • māsas (vispārējās aprūpes māsas) kvalifikācija un reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;

 • labas saskarsmes spējas un spēja sadarboties komandā, kā arī patstāvīgi un racionāli organizēt un nodrošināt pacienta veselības aprūpes procesu;

 • izpratne par pacienta/klienta drošības pamatprincipiem;

 • spēja ātri reaģēt un rīkoties neatliekamās situācijās, precizitāte darba pienākumu izpildē;

 • augsta atbildības sajūta, spēja noteikt prioritātes, pastāvīgi pieņemt lēmumus;

 • izpratne par infekciju kontroles pasākumiem;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

 • vēlme profesionāli pilnveidoties;

 • vēlama pieredze māsas amatā.

māsa/vispārējās aprūpes māsa perioperatīvajā aprūpē

LR profesiju klasifikatora kods 2221 49

63374007

Pretendentiem jāiesniedz:

 1. pieteikuma vēstule;

 2. īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);

 3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā, 3. st.), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv

līdz 2024. gada 19. jūlijam, plkst. 17.00

Piedāvājam:

 • dinamisku un atbildīgu nepilna laika darbu diennakts vai dienas dežūrās SIA “Kuldīgas slimnīca” (ārstniecības iestādes kods 620200038) operāciju blokā, Aizputes ielā 22, Kuldīga, Kuldīgas novads;

 • kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu: (stundas tarifa likme (bruto) 7,35 EUR/stundā);

 • piemaksas un sociālās garantijas atbilstoši darba likumdošanai, iekšējiem normatīvajiem dokumentiem un koplīgumam;

 • atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu uz attīstību orientētā iestādē;

 • tālākizglītības kursu un sertifikācijas/resertifikācijas izmaksu segšanu;

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas;

 • veselības apdrošināšanu pēc 1 nostrādāta gada;

 • daļēju darba apģērba izmaksu segšanu.

Tavos pienākumos būs:

 • sagatavot instrumentus, medikamentus un pārsienamos materiālus operācijām;

 • sniegt kvalificētu palīdzību pacientiem operāciju laikā;

 • ārsta nozīmēto ārstniecisko procedūru izpilde;

 • instrumentēt un asistēt operāciju;

 • pacienta veselības aprūpes procesa izvērtēšana un dokumentēšana;

 • kvalitatīvi, droši un precīzi lietot darbam nepieciešamās iekārtas un aparatūru;

 • ievērot infekciju kontroles principus;

 • nodrošināt konfidencialitāti, datu aizsardzību un pacientu tiesības profesionālajā darbībā;

 • iesaistīties veselības aprūpes pārmaiņu un slimnīcas attīstības procesos.

 

Mēs sagaidām, ka Tev ir:

 • māsas profesionālā izglītība, kvalifikācija un reģistrācija Ārstniecības personu (māsu) reģistrā;

 • vēlams: specializācija perioperatīvajā aprūpē;

 • vēlams: iepriekšēja pieredze darbā operāciju zālē;

 • laipna un atsaucīga attieksme, labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām;

 • spēja sadarboties komandā, kā arī patstāvīgi un racionāli organizēt un nodrošināt pacienta veselības aprūpes procesu;

 • izpratne par pacienta drošības pamatprincipiem;

 • spēja ātri reaģēt un rīkoties neatliekamās situācijās, precizitāte darba pienākumu izpildē;

 • augsta atbildības sajūta, spēja noteikt prioritātes, pastāvīgi pieņemt lēmumus;

 • vēlme profesionāli pilnveidoties;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.

Māsas palīgs

LR profesiju klasifikatora kods 5321 03

63374007

Pretendentiem jāiesniedz:

 1. pieteikuma vēstule;

 2. īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);

 3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā, 3. st.), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv

līdz 2024. gada 19. jūlijam, plkst. 17.00

Piedāvājam:

 • dinamisku un atbildīgu pilnas slodzes darbu SIA “Kuldīgas slimnīca” (ārstniecības iestādes kods 620200038) operāciju blokā, Aizputes ielā 22, Kuldīga, Kuldīgas novads;

 • summēto dienas darba laiku (laikā no plkst. 08.00 līdz 18.00) pēc iepriekš saskaņota darba grafika;

 • kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu: stundas tarifa likme (bruto) 5,17 EUR/stundā;

 • piemaksas un sociālās garantijas atbilstoši darba likumdošanai, iekšējiem normatīvajiem dokumentiem un koplīgumam;

 • atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu uz attīstību orientētā iestādē;

 • tālākizglītības kursu un sertifikācijas/resertifikācijas izmaksu segšanu;

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas;

 • veselības apdrošināšanu pēc 1 nostrādāta gada;

 • daļēju darba apģērba izmaksu segšanu.

Tavos pienākumos būs:

 • veikt māsas nozīmētās darbības saistībā ar pacientam veicamajām ārstnieciskajām un/vai aprūpes manipulācijām;

 • veikt pacientu aprūpi atbilstoši veselības stāvoklim un aprūpes vajadzībām;

 • piedalīties pacienta  pozicionēšanā pēc ārsta/māsas norādēm;

 • sagatavot instrumentus, medikamentus un pārsienamos materiālus operācijām;

 • izpildīt māsas uzdotos darba pienākumus operāciju laikā;

 • veikt telpu un ierīču uzkopšanu, apstrādi un dezinfekciju;

 • veikt struktūrvienības telpu ģenerālo tīrīšanu;

 • pārzināt aprūpes darba metodes;

 • kvalitatīvi, droši un precīzi lietot darbam nepieciešamās iekārtas un aparatūru;

 • ievērot infekciju kontroles principus;

 • nodrošināt konfidencialitāti, datu aizsardzību un pacientu tiesības profesionālajā darbībā;

 • iesaistīties veselības aprūpes pārmaiņu un slimnīcas attīstības procesos.

 

Mēs sagaidām, ka Tev ir:

 • māsas palīga izglītība, kvalifikācija un reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;

 • laipna un atsaucīga attieksme, labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām;

 • spēja sadarboties komandā, kā arī patstāvīgi un racionāli organizēt un nodrošināt pacienta veselības aprūpes procesu;

 • izpratne par pacienta drošības pamatprincipiem;

 • spēja ātri reaģēt un rīkoties neatliekamās situācijās, precizitāte darba pienākumu izpildē;

 • augsta atbildības sajūta, spēja noteikt prioritātes, pastāvīgi pieņemt lēmumus;

 • vēlme profesionāli pilnveidoties;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām

VAKANCES,

KURAS GAIDA SAVU ĪSTO SPECIĀLISTU

63374007

Pretendentiem jāiesniedz:

 1. pieteikuma vēstule;

 2. īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);

 3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Gaidām pieteikumus vai sadarbības piedāvājumu uz šādām vakancēm:

 • dežūrārsts NMP un pacientu uzņemšanas nodaļā (internists, ģimenes ārsts, neatliekamās palīdzības ārsts)

 • internists iekšķīgo slimību nodaļā

 • pediatrs

 • ginekologs

 • neirologs ambulatorajā nodaļā

 

Piedāvājam:

 • būt par daļu no veselības aprūpes sistēmas veidotājiem reģionā

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas;

 • veselības apdrošināšanu pēc 1 nostrādāta gada;

 • vērtīgu pieredzi dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē;

 • komfortablu, modernu darba vidi. 

cuska.png
bottom of page