cuska.png

VAKANCES

Vispārējās aprūpes māsa ar specializāciju bērnu aprūpē

Profesijas kods:3221 01, specialitātes kods n121

63374007, 29469816

Pienākumi: jaundzimušo aprūpe dzemdību nodaļā

 

Prasības:

 • profesionālā vidējā vai augstākā izglītība

 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā

 • bērnu aprūpes māsas sertifikāts vai dokuments par specializāciju bērnu aprūpē

 

Piedāvājam:

 • darbinieka amats uz nenoteiktu laiku, pilna slodze saskaņā ar dežūru grafiku

 • atalgojums sākot no 1032 eiro mēnesī, stundas likme – 6,14 eiro

 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas.

Vecākā māsa  Iekšķīgo slimību nodaļā

63374007, 29469816

Pretendentiem jāiesniedz: motivācijas vēstule, īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).

Piedāvājam:

 • pilnu darba laiku (40h nedēļā),

 • darbu mūsdienīgā iestādē un profesionālā komandā,

 • stabilu atalgojumu (bruto darba algu sākot no 1550 EUR (1200 EUR - vecākās māsas amata pienākumi, 350 EUR - mājas aprūpes pienākumi) par 1,0 slodzi),

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas.

Prasības:

 • augstākā profesionālā izglītība māszinībās,

 • sertifikāts vēlams kādā no māsas pamatspecialitātēm,

 • praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā vismaz 2 gadus,

 • precizitāte darba pienākumu veikšanā,

 • valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodu likumu,

 • prasme strādāt patstāvīgi un komandā,

 • prasme strādāt ar datoru (MC Word, Excel).

Pienākumi:

 • organizēt, vadīt un kontrolēt aprūpes procesus nodaļā,

 • organizēt un vadīt nodaļas personāla darbu,

 • organizēt un vadīt medicīnisko aprūpi mājās,

 • pārzināt higiēniskā un pretepidēmiskā režīma prasības,

 • pārzināt ar ārstniecības un aprūpes darbu saistītos normatīvos dokumentus.

Ārsti

29693238

 • internists (samaksa sākot no 1500 EUR (par slodzi), vai 8,96 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir),

 • anesteziologs-reanimatologs (samaksa sākot no 1500 EUR (par slodzi), vai 8,96 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir),

 • neirologs (samaksa sākot no 1500 EUR (par slodzi), vai 8,96 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir),

 • neatliekamās palīdzības ārsts, internists, ģimenes ārsts dežūrām uzņemšanas nodaļā (samaksa sākot no 1500 EUR (par slodzi), vai 8,96 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir),

 • ginekologs - dzemdību speciālists (samaksa sākot no 1500 EUR (par slodzi), vai 8,96 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir).

 • traumatologs - (samaksa sākot no 1500 EUR (par slodzi), vai 8,96 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir).

 • ķirurgs - (samaksa sākot no 1500 EUR (par slodzi), vai 8,96 EUR/stundā. Piemaksa par nakts stundām un virsstundām, ja tādas ir).

 • endoskopists (samaksa par gabala darbu).

Ergoterapeits

Rehabilitācijas nodaļā

26289381

 • darbs uz noteiktu laiku (līdz 2 gadiem),

 • nepieciešams reģistrs ārstniecības personu reģistrā,

 • vēlams sertifikāts specialitātē un pieredze darbā,

 • samaksa par gabaldarbu jeb akorddarbu.

Aprūpētājs uz laiku   Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā

29355059

Iesniedzamie dokumenti : 

Izglītību apliecinošs dokuments. 

Pienākumi:

 • Pamatvajadzību nodrošināšana atbilstoši klienta individuālajam aprūpes plānam, attīstības līmenim un vecumam un sociālā darba speciālistu norādījumiem.

 • Higiēnas procedūru nodrošināšana atbilstoši klienta attīstības līmenim un vecumam.

 • Individuālo vajadzību nodrošināšana atbilstoši klienta attīstības līmenim un vecumam.

 • Dzīves kvalitātes uzturēšana.

 • Drošas vides veidošana/nodrošināšana pakalpojuma sniegšanas laikā.

Prasības :

 • Vēlama vidējā vai vidējā profesionālā izglītība aprūpes jomā.

 • Vēlama pieredze aprūpes jomā.

 • Teicamas latviešu valodas zināšanas.

 • Prasme sarunāties ar veciem cilvēkiem viegli saprotamā sarunvalodā.

 • Prasme organizēt savu darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

 • Augsta atbildības sajūta.

 • Covid - 19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikāts

Darba režīms: 

summētais darba laiks saskaņā ar grafiku, uz noteiktu laiku.

Atalgojums: 

3,76 EUR /stundā bruto, piemaksas par nakts darbu (ja tāds ir saskaņā ar grafiku)

Sociālais rehabilitētājs   Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā

29355059

Pretendentiem jāiesniedz: motivācijas vēstule, īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).

Piedāvājam:​

 • nepilns darba laiks (20h nedēļā),

 • prasības: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā,

 • alga: 375 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pienākumi: 

 • sadarbībā ar klientu izstrādāt un īstenot sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā,

 • noteikt klienta sociālo prasmju un sociālo aktivitāšu līmeni, veicināt klienta līdzdalību sociālo prasmju saglabāšanā,

 • dokumentēt sociālās rehabilitācijas procesu klienta kartē, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām,

 • palīdzēt klientam uzlabot esošās pašaprūpes un higiēnas iemaņas un saglabāt zudušās sociālās prasmes,

 • organizēt klienta brīvo laiku, svētku svinēšanu, radošās nodarbības un veicināt klienta līdzdalību,

 • mācīt zaudētās prasmes un iemaņas, censties klientā no jauna radīt interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot, rūpēties par personīgo higiēnu, orientēties telpā, apkārtējā vidē apgūt saskarsmi ar citiem cilvēkiem.

© 2020 KULDĪGAS SLIMNĪCA

logo-ar-uzrakstu.png

+371 63374000