Sazinieties ar mums

Uzdod jautājumus, tos ievadot jautājumu formā vai raksti uz e-pastu.

Izziņas, reģistratūra

Darba dienās 08.00–17.00
Tālrunis: 63374000

Aizputes iela 22, Kuldīga, LV 3301
E-pasts: slimnica@kuldiga.lv

Mūsu rekvizīti

SIA "Kuldīgas slimnīca"
Aizputes iela 22, Kuldīga, LV 3301
Reģ. Nr. 50003197651
PVN reģ. nr. LV50003197651
AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X

Konta nr. LV80UNLA0011000609412

 

Valdes priekšsēdētājs

Kontrolārsts

Āris Pētersons

63374002

ADMINISTRĀCIJA

Galvenā māsa

Ilze Lude

63374005

Biroja administratore 

Ilze Broka

Galvenā grāmatvede

Daina Leimane

63374004

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Signeta Lapiņa

Iepirkumu speciāliste

 

Marta Rušmane

Uzdod jautājumu

© 2020 KULDĪGAS SLIMNĪCA

+371 63374000