REZIDENTIEM

Jaunajiem speciālistiem darbs Kuldīgas slimnīcā būs modernā darba vidē un profesionālā, draudzīgā kolektīvā, kurš vienmēr gatavs sniegt atbalstu. Jaunajiem speciālistiem piedāvājam izaugsmes iespējas.

 

Rezidentiem piedāvājam

 • dienesta dzīvokļus slimnīcas teritorijā,

 • atbalstu dzīvojamā fonda jautājumos,

 • iespēju saņemt pašvaldības stipendiju,

 • atbalstu ģimenes locekļu nodarbinātības jautājumos,

 • pretimnākšanu bērnu nodrošināšanā ar izglītības iestādēm un interešu izglītības pulciņiem.

Kuldīgā ir sakārtota un ģimenēm draudzīga vide, kura strauji attīstās, primāri domājot par tās iedzīvotājiem.

Kuldīgas slimnīca aktīvi iegulda ES fondu līdzekļus infrastruktūras modernizēšanā, iegādājoties jaunas iekārtas un tehnoloģijas, tāpēc iestādē ir mūsdienu prasībām atbilstošu metožu un tehnoloģiju izmantošanas iespējamība.

Kas mēs esam?

SIA “Kuldīgas slimnīca” ir daudzprofilu III līmeņa slimnīca, kura sniedz diennakts neatliekamo palīdzību piecās pamatspecialitātēs:

 • internā medicīna

 • pediatrija

 • ķirurģija – traumatoloģija

 • dzemdniecība – ginekoloģija

 • anestezioloģija – reanimatoloģija

Slimnīca sniedz arī ambulatorus ārstniecības pakalpojumus

 • rehabilitācijā

 • hemodialīzi

 • ķirurģijā

 • traumatoloģijā

 • ginekoloģijas ar USG izmeklējumu pieejamību

 • endoskopijā (FGS, FKS)

 • nefroloģijā

 • plaušu slimībās

 • gastroenteroloģijā

 • anestezioloģijā

Slimnīca savā kolektīvā aicina jaunus speciālistus

 • internistu

 • neirologu

 • NMP ārstu

 • pediatru - neonatologu

 • anesteziologu – reanimatologu

 • ginekologu – dzemdniecības speciālistu

 • gastroenterologu – endoskopijas speciālistu

 • fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu

 • endokrinologu

Kontakti:

Kuldīga, Aizputes iela 22, 63374000, slimnica@kuldiga.lv

Valdes priekšsēdētājs

Agris Rozenfelds

22043954

agris.rozenfelds@kuldiga.lv

Valdes locekle

Svetlana Serpāne

29693238

svetlana.serpane@kuldiga.lv

Kontrolārsts

Āris Pētersons

29229012

aris.petersons@gmail.com

© 2020 KULDĪGAS SLIMNĪCA

+371 63374000