Maksa par sociālās aprūpes pakalpojumiem

Uzturēšanās maksa  ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā "Kuldīga" 1 personai 

800,00 EUR

mēnesī

Uzturēšanās maksa ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā "Skrunda" 1 personai 

24,00 EUR dienā

Uzturēšanās maksa ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā "Valtaiķi" 1 personai

24,59 EUR

dienā