top of page

Maksa par sociālās aprūpes pakalpojumiem

Uzturēšanās maksa  ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā "Kuldīga" 1 personai

Klientiem, kuri pirms iestāšanās nodaļā ir bijuši deklarēti Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, t.sk, Skrundas un Alsungas pašvaldībās. 

Klientiem, kuri pirms iestāšanās nodaļā ir bijuši deklarēti Kuldīgas novadā, t.sk. Skrundas un Alsungas pašvaldībās, un nodaļā iestājušies līdz 31.12.2022. 

48,90 EUR

diennaktī

43,90 EUR

diennaktī

Uzturēšanās maksa ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā "Skrunda" 1 personai

Klientiem, kuri pirms iestāšanās nodaļā ir bijuši deklarēti Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, t.sk, Skrundas un Alsungas pašvaldībās. 
 

43,90 EUR diennaktī

38,90 EUR

diennaktī

Uzturēšanās maksa ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā "Valtaiķi" 1 personai

Klientiem, kuri pirms iestāšanās nodaļā ir bijuši deklarēti Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, t.sk, Skrundas un Alsungas pašvaldībās. 
 

38,90 EUR

diennaktī

33,90 EUR

diennaktī

bottom of page