top of page

Kuldīgas slimnīca atvērta jauniem speciālistiem

17.08.2021.


Kuldīgas slimnīca ir vērsta uz attīstību un ieinteresēta jaunu speciālistu piesaistē. Lai arī Covid-19 pandēmija arī Kuldīgas slimnīcai prasījusi pārorientēt darbu atbilstoši Covid-19 situācijai un ieviest stratēģiski neplānotus pasākumus, virzība uz attīstību turpinās un speciālistu piesaiste joprojām ir aktuāla.


Kuldīgas slimnīca ir III līmeņa Neatliekamās Medicīniskās palīdzības slimnīca, kuras pamatfunkcija ir nodrošināt valsts apmaksātus stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus diennakts režīmā vispārējos medicīniskos profilos – iekšķīgo, ķirurģisko, traumu, ginekoloģisko, bērnu slimību, dzemdību palīdzības. Paralēli veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem, turpinās gan moderna aprīkojuma iegāde, gan jaunu speciālistu piesaiste Kuldīgas slimnīcas nodaļās, t.sk., ambulatoro pakalpojumu sektorā.

Viens no Kuldīgas slimnīcas stratēģiskajiem mērķiem ir piesaistīt visu līmeņu ārstniecības personālu, nodrošinot paaudžu maiņu, paplašinot sniegto ambulatoro medicīnisko pakalpojumu klāstu. Laika posmā no 2020. gada līdz šī gada augustam, sadarbība uzsākta ar 27 speciālistiem, kas vēlējušies praktizēt Kuldīgas slimnīcā. Viņu vidū ir gan pieredzējuši profesionāļi, gan rezidenti, gan jaunie speciālisti pēc studiju beigšanas. Lielākā daļa no piesaistītajiem speciālistiem praktizē arī citās medicīnas iestādēs, bet sešiem mediķiem Kuldīgas slimnīca ir pamata darba vieta, no tiem trīs jaunajiem mediķiem, katram savā specialitātē, tā ir pirmā darba vieta. Kuldīgas slimnīca labprāt aicina darbā jaunos speciālistus, kas pēc studiju beigšanas meklē savu pirmo darba vietu, kurā praktizēties un veidot karjeru. Šeit tiek augstu vērtēti gan pieredzējušie speciālisti, kas spēj nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpi, gan jaunie profesionāļi, kuriem ir iespēja praktizēties pieredzējušo profesionāļu vadībā, un vienlaikus sniegt jaunu redzējumu slimnīcas darba pilnveidē un attīstībā.

Neskatoties uz pozitīvajām attīstības tendencēm un jaunu speciālistu piesaisti, Kuldīgas slimnīcā ir brīvas vairākas vakances – galvenais ārsts, ķirurgs, traumatologs, māsu palīgs/sanitārs operāciju blokā, vecākā māsa Iekšķīgo slimību (terapijas) nodaļā, māsas Ķirurģijas nodaļā, māsa Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļā, ergoterapeits Rehabilitācijas nodaļā, sociālais rehabilitētājs Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā.

Kuldīgas slimnīca ar darbiniekiem labprāt veido pastāvīga darba attiecības uz nenoteiktu laiku. Tāpēc tiem jaunajiem speciālistiem, kas darba dēļ grasās pārcelties uz Kuldīgu, tiek piedāvāta palīdzība dzīvesvietas, bērnudārza un skolas, kā arī dzīvesbiedra nodarbinātības jautājuma risināšanā.

Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds no jaunajiem speciālistiem sagaida galvenokārt vēlmi strādāt un iniciatīvu:

“Kuldīgas slimnīcai ir jāturpina attīstīties līdzi jaunākajām veselības aprūpes tendencēm. Ja jaunie speciālisti saskata iespēju ieviest jauninājumus, pilnveidot darba vidi un uzlabot ārstniecības procesu, slimnīcas valde vienmēr ir gatava uzklausīt un atbalstīt jebkādus centienus, kas vērsti uz attīstību.”

Kuldīgas slimnīcā tiek atbalstīta arī darbinieku tālākizglītība, karjeras izaugsme. Valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds ir gandarīts, ka Kuldīgas slimnīcas darbinieki jūt motivāciju paaugstināt kvalifikāciju, kas īpaši aktuāli ir jaunākajam medicīnas personālam. Tā piemēram, sešas sanitāres šo divu gadu laikā ir kļuvušas par māsu palīgiem, bet divi māsu palīgi ieguvuši māsas kvalifikāciju, kas ļauj sevi ierindot pie vidējā medicīniskā personāla. Profesionālas māsas un māsu palīgi pacientiem ir tikpat svarīgas kā ārsti. Savukārt Kuldīgas slimnīcas ārsti, sekojot līdzi jaunākajiem medicīnas pētījumiem, slimnīcas attīstību sekmē ne tikai ar savām profesionālajām zināšanām, bet arī ar mūsdienīgu medicīnisko iekārtu ieviešanu ērtākai, ātrākai un precīzākai pacientu ārstēšanai.

Kuldīgas slimnīca – tā ir vieta, kur gaida gan pieredzējušus profesionāļus, gan jaunos mediķus!

Plašāk par darba vakancēm Kuldīgas slimnīcā varat uzzināt šeit: https://www.kuldigasslimnica.lv/vakances

Comments


bottom of page