top of page

Apstiprina finanšu pārskatu

13.05.2021.

27. aprīļa slimnīcas dalībnieku sapulcē apstiprināja 2020. gada finanšu pārskatu. Neto apgrozījums pērn sastādīja 6 835 061 eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājās par 9%, jeb par 560 180 eiro. Apgrozījuma palielinājumu ietekmēja ieņēmumu pieaugums no Nacionālā veselības dienesta (NVD), sociālās aprūpes iemaksām un rezidentu apmācības.


2020. gadā valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 pandēmiju, līdz ar to slimnīcas darbība tika pārorganizēta atbilstoši Veselības ministrijas norādījumiem, ietekmējot gan ieņēmumu, gan izdevumu daļu. Ražošanas izmaksas palielinājās par 14% jeb 803 000 eiro, salīdzinot ar 2019. gadu. Par aptuveni 27% jeb 71 000 eiro palielinājās izmaksas medicīnisko materiālu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei, līdz ar to par 33% jeb par 26 000 eiro pieauga krājumu atlikumi pārskata perioda beigās, lai nodrošinātu paaugstināto epidemioloģisko prasību ievērošanu slimnīcā. Ārstniecības personāla atalgojums pieauga par 11% jeb 459 000. Atalgojuma izmaksu pieaugums saistīts ar noteikti mediķu atalgojuma modeli un Veselības ministrijas rīkojumu par papildu piemaksām un virsstundu apmaksu saistībā ar Covid-19 pandēmiju, kas 2020. gadā tika finansēts no NVD 177 000 eiro apmērā. Būtiska ietekme pārskata gadā uz kopējo izmaksu pieaugumu bija uzkrāto saistību palielinājumam par 74% pret 2019.g. - uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem palielināja pārskata gada izmaksas par 165 t. eiro. Pārskata gadu Kuldīgas slimnīca noslēdza ar zaudējumiem 190 784 eiro apjomā.


2020. gadā turpināja arī ES projekta īstenošanu, kā rezultātā tika iegādātas medicīnas iekārtas un aprīkojums 443 000 eiro apmērā, nodrošinot pacientiem kvalitatīvāku veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.


Agris Rozenfelds akcentēja, ka Covid-19 pandēmijas ietekme saglabājas arī 2021.gadā. Turpinās izmaksu pieaugums individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un papildu piemaksu apjoms darbiniekiem, kuri strādā paaugstināta riska apstākļos.


Comments


bottom of page