top of page

IZSOLE automašīnai OPEL COMBO VAN

28.12.2021.

SIA “Kuldīgas slimnīca” pārdod OPEL COMBO VAN, valsts reģistrācijas numurs JC4674, rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.


Izsoles sākumcena – 700,00 EUR (septiņi simti euro, 00 centi), neskaitot PVN. Ieguvējam būs jāveic uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksājums kopumā 248,00 EUR. Nodrošinājuma summa 10% no nosacītās cenas – 70,00 EUR, dalības maksa – 15.00 EUR.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2022. gada 14. janvāra plkst. 13.00. SIA “Kuldīgas slimnīca”, Aizputes iela 22, Kuldīgā, 2. stāvā, administrācijā pie iepirkumu speciālista katru darba dienu no plkst. 9.00-16.00 vai iepriekš vienojoties pa tālruni 633 74006.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi_OPEL Combo
.pdf
Download PDF • 165KB

Automašīnu apskate iepriekš sazinoties pa tālruni 29405324. Izsoles nodrošinājuma summa, dalības maksa par izsoli iemaksājama līdz izsolei SIA “Kuldīgas slimnīca” kontā: SIA “Kuldīgas slimnīca”, reģ. Nr. 50003197651, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV80UNLA0011000609412 ar attiecīgu norādi, lai maksājums būtu identificējams.


bottom of page